Relationer

Känner du dig älskad?

Det finns många recept på hur man bakar en kaka. Samma sak gäller för konsten att bygga relationer och definiera vad kärlek är. Det första du bör fråga dig är vilka grundläggande behov som kärleken ska tillfredsställa och vilka förväntningar du har på din relation. Om du har problem i din relation har du säkert fått massvis med råd det verkar som nästan varje person som varit gift eller haft en relation vet precis vad du skall göra för att få en bra relation men även om råden kommer från din frisör eller psykologer som skriver i kvällstidningarna är de tyvärr oftast fel.
Men jag hade tittat åt helt fel håll. Efter att ha testat 15000 par och fokuserade på hur lyckliga par gör i sina relationer som vi fick en bättre förståelse för vad som krävs för att  en relation skall fungera. På den här sidan ten delar vi med oss med råd och tips hur ni kan för bättra er relation

Det första du behöver inse att det magiska, perfekta förhållandet inte existerar . Det är bara en illusion som bara finns på filmer och i Hollywood
Det står naturligtvis varje par fritt att själva definiera hur deras förhållande ska vara eller hur det ska se ut.

Här är några praktiska tips som kan hjälpa dig på vägen:

Tillit

Detta är en otroligt viktig byggsten för att få en relation att fungera över tiden. Tillit kan endast byggas om båda är villiga att ha tillit och förtroende för varandra.

Kommunikation

Par som kommunicerar med varandra på ett djupare ett slags  får en starkare samhörighet.  De utbyter inte bara praktisk information utan diskuterar och reflekterar över alla frågor i livet.

Dela känslor

Par som har en djupare känslomässig kontakt med varandra bygger en stabilare relation över tiden. Att dela känslor med varandra kan vara mycket givande.,tex titta på en vacker solnedgång tillsammans eller njuta av ett spännande idrottsevenemang . Denna typ av utbyte fördjupa nästa alltid relationen .

Fysisk kontakt
När man har kroppskontakt med någon som vi älskar, triggas ett hormon som heter oxytocin. För de flesta är utsöndrandet av Oxytocin förknippat med känslor av närhet och välbehag. När ni har fysisk kontakt  med din partner hjälper det er att stimulera känslolivet. Denna undermedvetna synergi hjälper er att reglera och förbättra ert  emotionella och fysiska välbefinnande.

Sex

Att ha bra sex   med din partner hjälper er att stärka relationen. Att ha sex är inte bara bra för din fysiska hälsa, utan också för ert din relationens övergripande välmående. Att upprätthålla en bra fysisk kontakt plus sexuell tillfredsställelse har nära samband med en god livskvalitet. Bra sex har också den fördelen att det påverkar andra viktiga områden i din relation.

När vi går in i en relation och känslorna sätts i spinn kommer vi att stöta på en ny typ av problem som kallas lyckoångest.

Anledningen till att vi börjar agera så här är för att vi känner oss osäkra och börjar agera för att förstöra det som är på väg att byggas upp. Det kan ske genom att du testar din partner på olika sätt. Det är precis som om du är programmerad för att inte må bra särskilt länge utan måste leta fram något negativt som tar ned dig på jorden igen.

Varför får man lyckoångest?

En person som tittat närmare på fenomenet är psykologen och Guy Hendricks Hans teori bygger på att vi som människor har en viss över gräns för hur mycket positiva känslor vi kan hantera. Efter att ha suttit med 1000 tals klienter är jag beredd att hålla med honom. Lyckoångest kan drabba alla, men är enligt mitt förmenande vanligare hos personer som bär med sig en mörkare historia som nästa tvångsmässigt måste förstöra något som är bra.

Någonstans på ett omedvetet plan har de en känsla av att deras lycka kommer tas ifrån dem. Detta är speciellt påtagligt under förälskelsen när vi kan bli extra känsliga och övertolka allt. När lyckoångest tar över kan din partner börjar agera och säga saker som är minst sagt märkliga. Då är risken stor att de ägnar sig åt vad jag kalla blockeringar. Lyckan de upplever blir väldigt ångestframkallande och lyckan ses istället som en ouppnåelig dröm.
Tecken på lyckoångest

För det första: ”Jag förtjänar inte det som händer just nu.”
För det andra: ”Det kommer inte att vara för evigt.”
För det tredje: ”Snart brakar helvetet löst. Bäst att dra ner rullgardinen innan någon annan gör det. Jag gör slut.”


Vi är helt enkelt inte vana att känna den nya, positiva kraften och det stämmer inte med våra tidigare erfarenheter. Det är precis som om vi är programmerade till att inte må bra särskilt länge, utan att leta fram något negativt, som tar ned oss på jorden igen. Därför känner vi oss osäkra och börjar agera så att vi kan återfå vår gamla karta.

Blockeringar och lyckoångest kan ta sig uttryck på många sätt, nedan följer ett par exempel: När du upplever att känslorna förändras från vitt till svart, utan någon som helst anledning hos din partner. Ingen otrohet, inga lögner, kärleken försvinner bara plötsligt. Från att ha varit jättebra, och de infinner sig en iskyla från din partener

2. När allting tycks vara ditt fel. Eller som en klient sa, ”Det är klart jag måste kritisera honom, varför har man annars ha en kille till?”

3. När du dömer alla partners och sätter dem i samma kategori. ”Män är svin”, ”Kvinnor är alltid otrogna.”

4. När du skjuter upp alla tankar på att du är värd kärlek idag. Du utgår från att kärlek är något som ska skjutas upp tills vidare. Det är ingen ide att gå in i något nu det är bättre att väntar tills du:

– Har skaffat dig en ny lägenhet

– Har gått ner 10 kilo

– Har fixat en ny bil

– Har lite mer pengar

– Har ett bättre jobb

Först då ska du börja se dig om efter kärleken. Om du känner igen dig i detta mönster har du omedvetet börjat skapa hinder för dig själv. Du har gjort kärleken till en belöning, som du kan få ta del av när du skött dig. Om du har valt att se kärleken som en belöning eller något du måste förtjänar kommer du att få vänta länge. Sann kärlek till sig själv är inte beroende av villkor. Kärleken finns där – oberoende av om vi är goda eller dåliga, starka eller svaga, klarar oss bra eller misslyckas. Många gånger bottnar uppskjutanden i att du inte fullbordat den viktigaste kärleksaffären av alla. Den du har med dig själv.

5. Du är värd att älskas. Att någon skulle tycka om dig för den du är, utan att kräva något tillbaka, känns konstigt. Någon som tycker om dig framstår i dina ögon som en idiot med dåligt omdöme eftersom personen kan tycka om dig. Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det:

”Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv. Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.”

6. Du kan också vara rädd för ansvaret att ta emot kärlek för då måste du samtidigt ge och det är inte säkert att du tror att du kan klara av det. Du kan vara rädd för din sårbarhet och känslan av att förlora kontrollen när du älskar någon annan.

Förmågan att älska och bygga relationer präglas av vad du lärt dig i din familj. Din familj är din kärleksskola. Som nyfödd har du inget förflutet, inga erfarenheter och inte heller någon uppfattning om ditt eget värde. Som barn tror du automatiskt att du är orsaken till det som händer runt omkring dig. Dina ursprungskänslor blir därför avgörande för kommande relationer. Undan för undan utvecklar vi sedan en allt större avskildhet och egen individualitet. Under de första fem-sex åren formas vår självaktning nästan enbart av våra föräldrar. Allt detta leder fram till hur du kommer att uppfatta dig själv som vuxen och hur du kommer att förhålla dig till din partner i kommande relationer. Denna utvecklingsprocess leder på sikt till att vi måste frigöra dig från familjebanden och möta din egna ensamhet. När du kan acceptera att du är ensam förstår du också att du är unika och att andra också är unika. Det är då dessa blandade känslor möts som vi formar våra relationer.

”Jag fick aldrig kärlek som barn”

Det är därför inte så konstigt att människor som vuxit upp med kränkningar omedvetet förväntar sig att bli blåsta och trampade på. Detta i sin tur kan leda till att de gör dåliga val av partners för att de tycker att de inte förtjänar bättre. Om du vuxit upp i en distanserad och kall miljö där inte känslor är accepterade kan du bli petig, ge upp för tidigt dömande eller dra till dig personer som skadar dig dig.

Å andra sidan om du haft en varm och kärleksfull uppfostran bygger du på din självaktning och din tilltro att du förtjänar att bli behandlad med respekt och respekterad för dina känslor. När man accepterar sig själv finner man sig inte i att andra trampar på en. Den som har en bra självkänsla tror också på andra människors rättigheter och uppmuntrar dem att ha sin egen identitet och uttrycka sig och att känna vad de vill. När du har en bra självkänsla kan du faktiskt tillåta dig själv att vara just den du är. Genom att acceptera dig själv ger du också dig själv möjligheten att acceptera dina partners annorlunda idéer och andra modeller av verkligheten.
”Jag växte inte upp i en kärleksfull familj”
Att dina föräldrar inte är kärleksfulla mot varandra kommer att påverka dig. Detta kan ske på många olika sätt. Antingen genom att du beter dig mot din partner som dina föräldrar betedde sig mot varandra eller som vi önskade att de skulle bete sig. Om din pappa alltid drog sig undan på sitt rum när han och mamma grälade kanske du fortsätter med den strategin. Våra första upplevelser av närhet och smärta har vi tillsammans med våra föräldrar. Dessa polariteter av positiva och negativa upplevelser sätter djupa spår. Tyvärr är det så att de saker vi lär oss genom smärta gör starkare avtryck än positiva erfarenheter.

”Jag är rädd för att bli som min mamma”

Det är därför helt naturligt att du kopierar dina föräldrars sätt att förhålla sig till varandra. Det är inte ovanligt att vi spelar upp samma roller, som vi såg när vi var små. Du kanske väljer rollen som martyr eftersom din pappa betedde sig så. Att vara i samma sinnesstämning som mamma och pappa kan vara viktigare än att vara lycklig för då upplever jag inte min ensamhet så påtagligt. På så sätt lever våra föräldrar omedvetet vidare inom oss, i vårt inre, som vägledande figurer. Om du t ex växer upp i ett familjemönster som uppvisar allvarliga brister när det gäller att ge stöd och kärlek kan du omedvetet återskapa dina föräldrars relation trots att du hatar just dessa drag.
Här på sidan kan du läsa mer om självkänsla och självförtroende
Avsaknaden av en stabil och närande uppväxt förklarar därmed vår benägenhet att hamna i relationer som tycks påminna om dina föräldrars. Om föräldrarna varit hårda, och vi inte fått möjlighet att bearbeta vår ilska kan vi få svårt att sluta fred med oss själva. Mot bakgrund av detta är det därför inte ovanligt att det sker en omedveten ”familjisering” i vårt val av partner. Det gör vi genom att skapa fantasibilder i vårt inre som vi sedan projicerar på vår partner. Ibland skapar vi en bild av hur livet borde vara – fyllt av sorg och konflikter – till följd av de hemska händelserna under barndomen. Denna projicering kan visa sig ännu smärtsammare än om du kopierar den typ av relation dina föräldrar hade. Vi kan då fortsätta kampen i vår nuvarande relation för om vi förlorade första ”halvlek” så kan vi åtminstone få vinna andra. En kamp känner vi igen, när vi fortsätter att försöka få någonting att hända trots att möjligheterna att lyckas är små eller obefintliga. Våra vanliga ordspråk återspeglar en medvetenhet om denna kamp.
”Jag gör revolt mot mina föräldrar”

Ett annat mönster kan vara att gå i motsatta riktningen genom att hämnas på våra föräldrar. Istället väljer vi en partner, som går stick i stäv mot våra föräldrars önskemål. Om det varit bråkigt hemma, kan detta ha väckt ångest hos dig. Detta i sin tur medför att vi inte klarar av bråk. Minsta lilla bråk blir ångestframkallande. Bördan av att man hela tiden måste ta hämnd är en mycket energikrävande process. Det kan vara svårt att upptäcka detta destruktiva mönster eftersom det kamouflerar sig som föreställningar som alltid ser logiska och bra ut. Genom att kritiskt granska dina föreställningar kan du komma åt roten till det onda. Först då kan du växa och förändra dina mönster. Vi hoppas kanske att vårt nya mönster skall hjälpa oss men det leder istället till smärtsammare upplevelser, utan att du vet om det, än om du bara spelar upp samma förhållande som dina föräldrar hade. Genom att revoltera reagerar du i stället för att handla medvetet. Dessutom grundar du ditt val av tillvaro på vrede vilket skapar spänningar och binder energi.

Den tredje faktorn är dina egna upplevelser och erfarenheter.

I detta fallet har din uppväxt varit ”normal” dina föräldrar har behandlat dig väl och dom har också varit kärleksfulla mot varandra.
Istället råkar du utför ett svek kanske kommer du ner på skolgården och ser din älskade i famnen på en annan. Denna erfarenhet kommer att prägla dig djupt och följa med dig upp genom åren. Din partners svek får dig att inte lita på någon.

En stor del av terapeutisk arbete handlar om att separera vad som hände då
dvs i det förflutna och inte ta med dig dom föreställningarna i i framtiden.

Sexlivet i relationen ger dig och din partner möjlighet att på ett annat plan ge uttryck för de grundläggande byggstenarna: uppskattning, uppmärksamhet, omtanke, beröring etc. I en del fall kanske parterna känner en stark sexuell dragningskraft för varandra och struntar i att de inte har någon andlig eller emotionell kontakt.

Testa er relation här

Det kan upplevas som tryggt att ha någon som bekräftar en sexuellt även om man inte är kär. Å andra sidan kan en relation som enbart baseras på den sexuella dimensionen få svårigheter att överleva på sikt. Alla tre dimensioner bör finnas för att en djupare kärlek skall uppstå.

Känner mig rädd och otrygg i relationen, förhållandet

Att känna sig trygg i relationen är en viktig faktor för att relationen skall stå på stabil grund. Om du upplever din partner som otrygg kommer det allvarligt att påverka hur ni mår tillsammans. Om du vuxit upp i en otrygg miljö kan det i en del fall upplevas som otryggt om allt är för lugnt och bra. Du kan du behöva arbeta med dig själv och din historia för att lösa upp knutarna.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

Med andlig gemenskap menas att där finns någon form av djupare samhörighet. Den andliga dimensionen känner vi igen när vi möter en människa där kemin stämmer man känner sig amputerad när han eller hon inte är nära. Begreppet ”soulmates” passar bra in här. Du och din partner lägger märke till samma saker och ibland behövs inte ens ord utan din partner känner av dina behov.

När vi ska göra någonting är det naturligt att vi vill ha vår partner med oavsett om vi går på rockkonsert eller plockar svamp. Att vara nära sin soulmate är det som är viktigast. Vi har heller inga problem att beundra och ge vår partner uppskattning och upplever därigenom oss själva genom den andre. Den djupa samhörigheten är också en helförsäkring mot cyniska kommentarer, respektlöst beteende och onödiga gräl.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

När dina känslor förändrar sig från vitt till svart utan någon som helst anledning ingen otrohet, inga lögner, utan kärleken försvinner bara plötsligt från att ha varit jätte bra så infinner sig en iskyla från den ena parten då blockerar du.
”Varför letar jag alltid efter fel på tjejer, killar”


När allting tycks vara hans eller hennes fel eller som en klient sa: det är klart jag måste kritisera honom, varför har man annars en man?

”Jag litar inte på nån vaken kvinnor eller män”


När du dissar alla partners och sätter dem i samma kategori. ”Män är svin” och ”Kvinnor är alltid otrogna”. När du har dessa starka föreställningar är det mer en regel än undantag att du har dåliga erfarenheter som du lägger över på andra.

”Jag är rädd för att gå in i en relation”


När du skjuter upp alla tankar på att du är värd kärlek idag. Du utgår från att kärlek är något som ska skjutas upp tills vidare. Du skall ta itu med kärleken, när du
skaffat dig en ny lägenhet
har gått ner 10 kilo
fixat en ny bil
har lite mer pengar
har ett bättre jobb

Då ska du börja se dig om efter kärleken. Om du känner igen dig i detta mönster har du omedvetet börjat skapa hinder för dig själv. Du har gjort kärleken till en belöning som du kan få ta del av när du skött dig. Om du har valt att se kärleken som en belöning eller något du förtjänar kommer du att få vänta länge. Sann kärlek till sig själv är inte beroende av villkor. Kärleken finns där oberoende av om vi är goda eller dåliga, starka eller svaga, klarar oss bra eller misslyckas. Många gånger bottnar våra uppskjutanden i att du inte fullbordat den viktigaste kärleksaffären av alla. Den du har med dig själv.

Testa din kärlek här

Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det.

”Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv.”

”Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.”

”Jag är inte värd att älskas”


Du är värd att älskas. Att någon skulle tycka om mig för den jag är utan att kräva något tillbaka känns konstigt. Någon som tycker om dig framstår som en idiot med dåligt omdöme som kan tycka om dig.

”Jag är rädd att förlora mig själv om jag går in i en relation”


Du kan också vara rädd för ansvaret att ta emot kärlek för då måste du samtidigt ge och det är inte säkert att du tror att du kan klara av det, du kan också vara rädd för din sårbarhet och känslan av att förlora kontrollen när du älskar någon annan.

När dessa blockeringar dyker upp och hindrar i kärleken är det viktigt att öppna upp och vara mottaglig och undersöka vad som händer runt omkring dig. Varje gång vi försöker undvika att känna en känsla tappar vi kontakten med oss själva. Tyvärr förlorar du kontakten med dig själv och när du gör det förlorar du också kontakten med andra.

Min partner är okänslig

Den emotionella dimensionen öppnar upp för en känslighet och öppenhet i kommunikationen som är nödvändig för att skapa en djupare relation. Utan bra kommunikation kommer vi inte att kunna skapa vare sig närhet, intimitet eller lösa uppkomna konflikter. Genom att du tillåter dig själv att öppna upp kommunikationen ger du dig själv möjlighet att ge uttryck för dina behov.

Min partner lyssnar inte på mig


Bra kommunikation handlar inte bara om att kunna prata det handlar även om att kunna lyssna, förstå och sätta sig in i din partners situation. Bra kommunikation är smörjmedel i varje välfungerande relation. Många relationer vi ser idag bygger på en annan princip som jag skulle vilja benämna desperationsattraktion. Här uppfylls bara en av de tre dimensionerna.


Du vet inte om du är mogen för att gå in i en relation. Dina vänner befinner sig i relationer eller har gift sig, du är singel, vad är det för fel? Det första du bör fundera på är kanske några av nedanstående frågor.
Vad innebär det att gå in i en relation?
Klarar du av närheten som en relation innebär?
Hur vet du om du är redo?
Vilka minimikrav behöver du för att känna att det är på ”riktigt”?

Det finns några saker som du bör fundera på innan du kastar dig in i ett nytt förhållande.

Min partner har en svår uppväxt och en tung ryggsäck med sig in i relationen


Det är ofrånkomligt att vi inte påverkas av våra tidigare förhållanden både positivt och negativt. Om du upplever att det finns saker som du borde ta tag i, gör det innan du kastar dig in i en relation. Du kanske tror att kärleken löser alla problem och i en del fall kan det säkert vara bättre än terapi, men oftast hinner verkligheten ifatt dig. Kanske inte under förälskelsen men senare. Din kärleksrelation är en kraftig ljuskälla och som alla andra starka ljus kastar den ifrån sig en kraftig skugga. När du står i ljuset av en intim relation, måste du ta hand om dina skuggor. Våra skuggor kallar jag den delen av oss som vi inte vill kännas vid. Den är som ett dolt skafferi där du stuvat undan dina gamla känslor och mönster. Om du känner dig tveksam till att gå in i en relation kanske det är dags att inventera dina skuggor och lära dig leva i samklang med din skugga. Det kan handla om psykisk misshandel, sexuella övergrepp, föräldrarnas skilsmässa, förlusten av ett syskon eller dåliga tidigare rektioner.

Er relation kommer inte att utvecklas längre än vad någon part i relationen kommit med sig själv.

”Jag vågar inte gå in i en relation, har ingen självkänsla och självförtroende”


Om du inte har en någorlunda bra självkänsla och tycker om dig själv kommer både du och din relation att lida skada.

Hur ser du på dig själv?
Hur ser andra på dig?

Att tycka om sig själv är en viktig förutsättning för att bygga en bra relation. Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det. Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv. Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.

Hur får man bättre självkänsla och självförtroende?

Testa din självkänsla, självförtroende


”Jag vet inte vem jag är?”


Om du inte är medveten om dina svagheter och styrkor så kan det vara svårt att gå in i en relation. Har du klart för dig vilka djupare värderingar du har?
Vet du vad du kan leva utan och vad du behöver ha i en relation?
Har du en uppfattning och riktning vart du är på väg i ditt liv?
Vet du dina egna styrkor och svagheter?

”Jag kan inte glömma mitt x”


Om du inte är klar med dina tidigare relationer så finns det risk att du att du kommer ta med dom in i din nya relation. Det är därför viktigt att du rannsakar dig själv och funderar på hur du påverkats av dina tidigare relationer. Om du upptäcker att du tänker negativa tankar eller har beteenden som kommer ur gamla förhållanden stanna upp och fundera på varifrån de kommer och om det verkligen handlar om här och nu.

”Jag vet inte om jag är mogen för en relation?”


Sedan kan det finnas många olika orsaker till att vi går in i en relation och det är inte alltid vi är öppna gentemot vår partner. Jag arbetade med ett par där kvinnan blev chockad efter 8 år då hon tog upp frågan med sin partner om han ville ha barn. Han tittade förvånat på henne han hade aldrig ens hade tänkt tanken. Det slutade med skilsmässa.

Vi väljer ibland partners omedvetet. Vårt omedvetna innehåller våra djupaste önskningar, behov och rädslor. Genom att du utforskar dina egna känslor och behov skapar du bättre förutsättningar för att hitta en partner som kan matcha dina behov. Ett tips kan vara att du går igenom dessa fem steg och inte rusar in i en relation. Därefter kan det vara bra om du tar lite tid på dig och lär känna din partner noggrant, då slipper du överraskningar.

Det finns tre viktiga byggstenar som är viktiga för att skapa bestående och kärleksfulla relationer. Kärlek, tillit och respekt är livsviktiga och spelar en avgörande roll vare sig det handlar om vänskap eller kärleksrelationer. När någon av dessa byggstenar saknas är relationen i fara. Utan kärlek finns det ingen tillit och respekt. Utan tillit finns det ingen kärlek eller respekt. Utan respekt finns det ingen kärlek eller tillit  Alla dessa tre byggstenar är tätt sammanflätade och fungerar som ett skyddsnät för varandra.

I skrivande stund fick jag ett samtal från utlandet från en vän som just fått besked om ett stort svek. Hon berättade nästan alla detaljer för mig eftersom hon litar på mig hon har tillit till mig. Jag är naturligtvis inte dömande utan möter upp henne känslomässigt och visar henne all respekt jag kan. Hon känner sig trygg med att jag respekterar hennes situation och hon kan tryggt visa sin sårbarhet inför mig. Jag tror också att hon känner att jag känner en djup kärlek till henne på ett vänskapligt plan. Genom att vi tillsammans har alla tre byggstenarna så känner vi båda att vår vänskap är äkta och djup.


Här är några tips som kan hjälpa till att stärka respekten och tilliten i er relation

– Prata alltid på ett öppet och ärligt sätt med varandra. – Lyssna på varandra.
– Värdera varandras känslor och behov.
– Kompromissa.
– Prata om din partner på ett snällt sätt.
– Respektera ditt utrymme och privata tider.
– Stödja varandras intressen, hobbyer, drömmar, karriärer etc. – Bygg upp varandra.
– Respektera varandras gränser, oavsett vad.

Det vore ju väldig bra om det fanns något enkelt sätt som kunde få en relation att bli bättre utan ansträngning. Ett enkelt sätt hade varit att studera hur lyckliga par gör och kopiera det. Jag har valt en annan strategi. Efter att ha suttit med några tusen par har det blivit ganska tydligt hur par gör som inte får sina relationer att lyfta. Nästa gång du är ute med dina vänner fråga vilket ord eller sats som de tycker är viktigast i en relation? Om dina vänner är som de flesta andra kommer de förmodligen att svara ”Jag älskar dig”. Finns det någon överförfriskad kille med kanske han säger ”Jag vill skiljas” Men det är tyvärr inte heller rätt.

Förlåt

Under hippieeran i Usa på 70 talet fanns en författare som hette Erich Segal som lyckades få upp en av sina böcker på bestseller listan i USA. Hans definition av kärlek var: ”Kärlek betyder att du aldrig behöver säga förlåt”. Det låter ju jättebra. Ingen skuld bara köra på sitt egna race och skita i sin partner. Det kanske fungerade på 70 talet, men tyvärr Erich, jag har en nyhet till dig. Det var ett jävla dåligt råd. Jag uppmanar istället alla mina klienter att säga ordet förlåt ofta. När du säger ”förlåt” erkänner och accepterar du och läker inte bara skadan utan sänder också en omedveten signal att jag accepterar dina känslor och därmed en del av din personlighet.

Naturligtvis måste ”ursäkten” komma från hjärtat för att vara meningsfull. Det är ingen idé att du säger ”Jag ber väl om ursäkt då om det är så jävla viktigt för dig”. Är du på den nivån kan du lika gärna vara tyst.
Tack
Ordet tack har en enorm inneboende kraft. Det kan förändra dagen för en person och i kombination med genuin omtanke kan det förändra din relation rejält.I ohälsosamma relationer hör man sällan ordet tack och det finns aldrig någon omtanke. Ordet “Tack” är för

många förknippat med skuld om jag tackar den andre så står jag i skuld och ”han eller hon skall inte ha något övertag på mig”
Vi
I dom flesta ohälsosamma relationer finns inget vi utan bara 2 stora JAG. Båda parter saknar förmågan att lämna sig själva för den andre. De strider för att ha rätt istället för att ha det bra. En kärlek som anstränger sig för att vara medveten om att den andre är inte manipulerade. Utan en bra vi-känsla stannar relationen av.

Jonas Gåde

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit flera böcker bland annat: Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills.

Har du några frågor eller synpunkter tveka inte maila eller ring O708111161
info@lovetestnow.com

En viktig sak faktor för att utveckla och förbättra sin relation är att
du och din partner förstår vikten av att arbeta med er själva och er
själv acceptans.

Jag definieras själv acceptans som ”din förmåga att acceptera alla dina positiva egenskaper men framförallt dina tillkortakommanden
Det kan handla om kroppsacceptans, att du inte har en hård negativ
dialog med dig själv (kritik ) med dig själv och at du har en rimlig
tilltro till dina förmågor.

Det är inte ovanligt att att människor har låg självacceptans. Det finns
människor som lever sina liv och tänker att ingen någonsin kommer att acceptera dem på samma sätt som de är. Det kan finnas många olika förklaringar till detta. En allmänt accepterad teori är att vi
utvecklar och bygger upp vår självkänsla delvis från hur andra behandlar oss är det inte sällan som personer med låg självacceptans har haft föräldrar som saknat empati eller varit avstängda känslomässigt.

Detta kan medför att de senare i livet kan behöva mycket mer bekräftelse från omgivningen än andra. Med andra ord de kan söka mer bekräftelse och acceptans för att bättra på sin självkänsla.

Vissa människor med låg självacceptans försöker stärka den genom sina prestationermen detta hjälper bara för stunden. Det beror på att prestationer aldrig kan kompensera synliggörande och känslomässig intimitet. En annan konsekvens är att de kan ha svårt att tro på omtanke och kan till och med bli misstänksamma när dom får det.

Bristande själv acceptans kan påverka båd din din fysiska och psykologiska hälsa. Därför kan det vara värt att lära sig lite mer om
de känslomässiga och fysiska konsekvenserna av låg självacceptans.
Dålig självacceptans kan påverka din känslomässig kontroll på flera
olika sätt: direkt genom att störa hjärnregionerna som kontrollerar dem men också indirekt, genom att öka stressignaler i din hjärna som sen stör dessa regioner i hjärnan.

Vad du kan göra

Det finns tre sätt att öka självacceptansen:

Självreglering
Självmedvetenhet
själv-transcendens.


Självreglering innebär att du är vaksam på din interna negativa dialog.
Det innebär att du trycker undan negativa känslor av självhat som kommer till dig utan anledning.
Lyssna på din inre röst, till dina känslor och behov. Du behöver inte
vara någon annan än den person du redan är. Du är underbar på ditt eget sätt och du förtjänar att leva det liv du vill och inte det liv som
andra vill att du ska leva.

Själv medvetenhet kan vara mindre kraftfull än vi tror. Bristen på
självacceptans kan vara djupt medvetslös – det vill säga att den kan
existera på en nivå utanför vår medvetna kontroll. När du inte
accepterar eller förlåter dig själv är ”du” fortfarande splittrad från
”dig själv” – du känner inte ”tillsammans”. Båda dessa delar – den som
måste förlåta och den som måste förlåtas – står i strid med varandra. I
denna situation kan självöverskridande vara till hjälp.Genom att ha en
större medkänsla gentemot dig själv hjälper til att öka din självkänsla

Själv transcendent innebär att su förlitar dig mindre på saker utanför
dig själv för att definiera dig genom andra. Istället söker du en större
helhet genom att förhålla dig till världen på ett större plan.
Meditation är ett utmärkt verktyg för att utveckla din självacceptans


När du är dig själv kan människor lära sig att älska dig på ett verkligt
och djupt sätt och vice vers. Du kan älska andra på det riktiga sättet
de är; förvänta dig inte att människor ändrar för dig, bara acceptera
dem. Vi är alla olika och underbara på vårt eget sätt.

Jonas Gåde

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med
förändringsprocesser och alla typer av psykologiska problem. Han har
skrivit flera böcker bland annat: Servicemanual till bättre liv som är
Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills.
Har du några frågor eller synpunkter
tveka inte maila eller ring
O708111161
info@lovetestnow.com

”En hyllning till kvinnan”

Jag skriver till dig bara för att tala om hur underbar du är. När jag i skrivande stund hyllar dig på din dag, den 8:e mars, tänker jag inte på dina vaxade ben eller att din kropp matchar idealen i tidningar och media. Det bryr jag mig mindre om. Att du får 2000:- mindre i månaden för att du inte har en snopp måste vara frustrerande. Jag förstår det. Lagstiftning i all ära, det kan säkert vara bra, men djupare förändringar som börjar på individnivå får starkast genomslag. Om du vill att det ska gå fortare måste du börja stå upp för dig själv och sluta låta killarna ta all plats. Om du är är tveksam på din relation kan du göra ett relationstest här

Släpp din skam och skuld som håller dig tillbaka. Gör dig av med gamla känslor av smärta och ilska som du mött. Sluta att jämföra dig med dina medsystrar. Acceptera din vackra, feminina kropp. För var ska du bo om du inte ska bo i din kropp? Njut av ditt sensuella jag och upptäck den vilda och fria kvinnan inom dig.

När du gör dessa förändringar, nu och i framtiden, kommer du inte bara förändra dig själv utan också hjälpa till att göra världen bättre. Aldrig i historien har den feminina energin varit mer efterlängtad än nu. Jag vågar lova dig att den feminina energin kommer att ta över mer och mer. Det går inte att stoppa. Om två decennier kommer den moderna världen se annorlunda ut. Företag kommer att bli mer och mer lika och förmågan att bygga relationer kommer att bli viktigare. Den maskulina, hårda energin med alfahannarna kommer dö ut precis som dinosaurierna och mannen kommer bli ett andra kön.

Sist men inte minst, glöm inte att vara kvinna och ta för guds skull inte efter alla dåliga sidor som vi män har.

Ha en fin kväll

P.s Du kanske undrar hur jag ska klara mig? Du behöver inte oroa dig. Jag är väl förberedd. Jag har både maskulin och feminin energi. Ha.ha.

Jonas Gåde

(c) Materialet är copyrightskyddat

Ring Jonas kostnadsfritt i 10 min och fråga vad du vill om terapi.

Vad menar han egentligen Kill lexikon Del 1

Hoppas ni fick en lugn och fridfull jul. Tyvärr har jag inte fått en lugn stund då mobiltelefonen och mejlen har gått varma (ha ha). Den återkommande frågan hos alla som ringt och mejlat är ”Vad menar han egentligen?”. Med risk för att svika det manliga släktet, ser jag mig tvungen att ge alla tjejer en liten lingvistisk lektion i den högre språkskolan. Jag återkommer med ett lexikon för tjejerna 2013. 

Lexikon  2013 

Låt oss börja med ord där den semantiska betydelsen saknar undertext: A betyder A, B betyder B o.s.v. Tyvärr är denna grupp ganska liten. 

Jag vill = Jag vill
Jag är hungrig = Jag är hungrig 
Jag är trött = Jag är trött 
Jag vill ha sex  = Jag vill ha sex  

Precis som i engelskan finns det många ord och uttryck som betyder samma sak 

Jag är inte på humör = Jag vill ha sex 
Är inte du trött  = Jag vill ha sex

Nu kommer vi in på de lite mer komplicerade fallen där A inte betyder A, utan någonting helt annat  

Vi behöver = Jag vill ha

Du skulle ändå inte förstå = Jag förstår nämligen inte själv

Det är en killgrej  = Jag är inte ansvarig, jag följer bara koden 

Jag skriker inte alls = Jag skriker för att jag vet att du har rätt, men den som skriker högst brukar vinna och så har det varit sedan lågstadiet 

Det gjorde inte alls ont = HERRE Jävlar vad ont, bara jag inte börjar lipa nu

Ja, jag vill gärna gå och handla med dig = Jag är bög men vill inte berätta det ännu 

Jag lovar att jag inte ska berätta för någon om det = Jag ska skryta om vår natt för mina killkompisar 

Vi kommer att ha en killkväll = Jag känner ett behov att dricka, prata om sex, rapa och ljuga om alla våra framgångar

Ta det lugnt älskling, det är inget att oroa sig över = jävla skit, enda anledningen till att det löser sig är om ett mirakel inträffar

Jag har en del ärenden att fixa  = Jag ska träffa min polare och dricka öl  

Det är inte som du tror  = Det är precis som du tror, men jag kommer aldrig erkänna det

Vi behöver prata = Jag ska nu avveckla relationen 

Detta kan vara en förklaring till att killar tycks visa ett stort motstånd när tjejer säger ”vi måste prata”. Han tror att hela relationen är i fara. 

Del 2

(c) Materialet är copyrightskyddat

Ring Jonas Kostnadsfritt i 10 min och fråga vad du vill om terapi.


Här kommer fortsättningen på gårdagens blogginlägg om manlig kommunikation.

”I dejtingstadiet”

Har du lust att se en film = Hoppas det blir en chans till sex
Har du lust att äta en bit mat = Hoppas det blir en chans till sex
Du verkar lite spänd, vill du ha lite massage = Bra start. Hoppas det blir en chans till sex
Ikväll ska jag laga något gått till oss  = Ikväll ska jag köpa dig grillad kyckling eller en pizza
Jag vet inte om vi har råd att… = Det är inte något jag vill ha

”I en relation”

Vad är det för fel = Jag förstår inte varför du gör en så stor sak av det här
Vad är det för fel = Åh nej! Inte igen!
Vad är det för fel = Kan du inte sluta tjata?
Vad är det för fel = Jag antar att sex är uteslutet ikväll
Ja, jag har saknat dig = Hur annars förväntar du dig att jag ska svara på den frågan?
Det är klart att jag gillar din nya frisyr = Åh fan, har du klippt dig? Jag tror att jag gillade den förra bättre.

”Lite mer komplexa fraser”

Han säger: Jag gillar dig, men jag vill inte riskera att förstöra vår vänskap.
Han menar: Detta är det trevligaste sättet jag kan tänka mig att säga att jag inte har något fysiskt intresse för dig.

Han säger: Parterapi, ja varför inte? Det kanske kan hjälpa oss.
Vad menar: Bortkastade pengar. Hellre skiljer jag mig.

Han säger: Det är klart att du ska gå ut med tjejerna.
Han menar: En ”win win deal”. Jag får en kväll för mig själv och kan pilla med allt du ogillar, plus nästa gång jag vill ha en kväll kan du inte säga någonting.

Han säger: Ta mitt nummer och ring mig någon gång om du vill umgås.
Han menar: Jag antar att jag skulle umgås med dig om du ringde, om jag inte har något mer spännande att syssla med.

Han säger: Jag brukar aldrig gå fram till tjejer så här.
Han menar: Jag är ett fullblodsproffs. Jag gör detta ofta och jag är helt säker på att jag får dig i säng innan kvällen är slut.

Han säger: Jag tror inte att jag är redo för en flickvän just nu.
Han menar: Jag tror inte att jag är redo för att du ska vara min flickvän någonsin, men jag kan träffa dig på lite lösare boliner.

Han säger: Det är komplicerat. Jag ska förklara senare.
Han menar: Det finns inget komplicerat med det, men just nu har jag inte tålamod att ta itu med det och förhoppningsvis kommer du att ha glömt detta tills imorgon.

Inte läst del 1: Kill lexikon

Jonas Gåde

(c) Materialet är copyrightskyddat

Ring Jonas Kostnadsfritt i 10 min och fråga vad du vill om terapi

Myter om kärlek

En av de största myterna av alla är att kommunikation eller mer specifikt hur man hanterar konflikter är en gyllene väg till romantik och en lycklig relation. Just att kommunicera är förmodligen en av de mest spridda vanföreställningarna om att skapa bra relationer men knappast den enda. Det är lätt att svepas med i denna föreställning eftersom den är så populär.
En av de vanligaste strategierna är att prata om aktivt lyssnande. Det finns inom terapin en föreställning om att bara sitta och lyssna. Kan du rädda ditt äktenskap enbart genom att lyssna?

Myt 2 Det finns rätt och felaktiga sätt att driva en relation

Det finns inget rätt sätt för hur man skall vara en perfekt man, god hustru eller hur en perfekt relation är. Om något fungerar för er är det bra men var gärna nyfikna och pröva några av de idéer som jag föreslår. Det kan också vara värt att notera att det finns olika sätt som man kan ge uttryck för sin kärlek. Bara för att din partner inte visar sina känslor på samma sätt som du betyder inte det att han eller hon inte känner för dig.

Myt 3 Kärlek vid första ögonkastet relationslabbet


Problemet är att denna premis är falsk. Denna myten tar fasta på att du kommer veta när du träffat den rätta genom att det känns i hela kroppen. Vi kallar det ”kärlek vid första ögonkastet”, men vi vet också att den rätta kanske inte var den rätta.

Vi vet att det finns mängder av exempel av par som har träffats och de har känt att den här personen skulle jag vilja gifta mig med. Det är inte omöjligt att du hittar din ”soulmate” vid ett första tillfälle men genom att lära känna den rätte mer ger du dig själv möjligheten att slippa upptäcka massa jobbiga överraskningar. Om du lägger din lycka i din partner kan det kan vara förödande. Den bördan är alldeles för stor att lägga hos en partner och dessutom omöjlig att bära. Din partner är bara en människa ingen kärleksmaskin. Du behöver energi från många olika håll, goda vänner, ett mission i livet, bra självkänsla och hälsa.

Den andra utsagan som talar lite grand emot kärlek vid första ögonkastet är att det finns mängder av exempel på människor som inte kom överens överhuvudtaget första gången de träffats men som efter hand upptäckte saker hos varandra som gjorde att de valde att satsa på en relation.

När du fastnar för någon vid första ögonkastet och som verkar perfekt på alla sätt kom ihåg att det är massvis med saker du inte känner till om den personen. Låt inte din känsla ta överhanden.

Myt 4 I en bra relation förekommer inga bråk 

Företrädare för kyrkan har marknadsfört iden om att man aldrig skall höja rösten och att alla konflikter är förödande för relationen. Även om du träffar din soulmate måste du inse att du kommer att träffa en person som i vissa delar inte uppfyller alla krav du ställer. Det jag säger nu är förmodligen något du inte vill höra, men det är inte mindre sant för det, Dan Wile har slagit huvudet på spiken när han säger

När du väljer en partner för en längre relation kommer du alltid att samtidigt välja en antal olösbara problem som du kommer få kämpa med för de kommande tio tjugo eller femtio år.

Din relations framgång kommer därför alltid att stå i direkt proportion till hur väl du lär dig leva med din partners olikheter. Många av de problemen som finns i er relationen har ingen enkel lösning. De problemen finns där eftersom du och din partner är och har olika personligheter och om du förväntar dig att din partner skall tycka samma som dig i alla frågor måste du tvinga din partner att göra våld på sig själv genom att bryta mot sina grundläggande värderingar och föreställningar.

5 Kärlek är en känsla

Visst är det så att äkta kärlek innehåller känslor. Men om kärleken bara är en känsla skulle vi vara offer eftersom de flesta inte vet hur man styr sina känslor. Visst skall ditt liv med din partner innehålla mycket känslor men vi bör lämna Hollywoodschablonen där kärleken beskrivs som en känsla. De flesta av oss älskar romantiska komedier men i verkliga livet är kärleken mer komplicerad än så, filmerna med sina geniala manusförfattare vet precis vilka knappar de skall trycka på för att få oss att känna stämningsfull musik, charmiga skådespelare, exotiska plaster, inte undra på att vi har lätt för att älska kärleken. Det är klart att det hade varit väldigt praktiskt om det räckte med att två människor älskade varandra för att känslan av kärlek skulle bestå.

Själv skulle jag vilja betrakta kärleken som ett förhållningssätt – mer än en lyckokänsla.

Det kan verka lite okänsligt, men det är så det fungerar i vart fall om man vill att kärleken skall fortsätta. Även om ordet ”kärlek” är ett ord i det engelska språket (och i andra indoeuropeiska språk) och råkar vara ett (a) substantiv och (b) singular, så begränsar det vårt tänkande.

Uppfattningen att ”kärlek” är ett substantiv en fast sak som en skottkärra eller en mössa är naturligtvis kopplad till evolutionen och vårt sätt att organisera våra tankar men tyvärr fungerar det inte speciellt väl på det allmänt vetenskapliga området.

Så mycket för ”kärleken” som substantiv.
För mig är kärleken ett verb. Det handlar om att göra saker.
Mitt förslag även om det verkar radikalt är att vi förklarar kärleken som ett förhållningssätt mer än en känsla.

Myt 6 Otrohet leder till skilsmässa

I de flesta fallen är det tvärtom. 80% av skilda män och kvinnor säger att deras äktenskap bröts upp för att de lite efter lite växte isär och förlorade känslan av närhet, eller för att de inte kände sig älskade eller uppskattade. Bara 20 – 27% av paren säger att otrohet var delvis att skylla på. Efterhand som allt fler kvinnor lämnar hemmet ökar kvinnors otrohet drastiskt.

Myt 7 Lika barn leka bäst

Det finns en del psykologer som hävdar att man måste vara lika och ha samma intressen för att kunna bygga en bra relation det stämmer inte riktigt. Självklart måste det finnas vissa gemensamma beröringspunkter om relationen skall fungera. Men hur roligt är det att vakna upp med en kopia av sig själv av motsatta könet?
Det är inget fel på en relation där partnerna inte har samma intressen. Tvinga inte dig själv att göra saker, att engagera dig i fel saker som du inte trivs med, det skapar bara stress och spänningar och kan leda till onödiga konflikter.


I välfungerande relationer har parterna ofta djupare grundläggande värderingar i kombination med att parterna har olika kvalitéer och egenskaper som kompletterar varandra. En partner kanske är väldigt tekniskt lagd medan den andra har kvalitéer som tillför hushållet en känsla av värme och trivsamhet. I en annan relation är en väldigt bra på att planera för framtiden medan den andre är bra på att leva här och nu.

Sammanfattningsvis: Du behöver inte vara lik din partner för att ha en bra relation. Olikheterna kan hjälpa dig att komplettera varandra.

Myt 8 Relationen måste vara bra hela tiden 

Det är en bra idé och det hade naturligtvis varit skönt om det fungerar så i verkligheten men i verkliga livet kommer du uppleva att det finns tidpunkter i relationen då du känner mer och tidpunkter då du känner mindre.

Myt 9 En bra relation kräver sex

Konservativa krafter inom kyrkan har länge sett på människans sexualitet som något som används i fortplantningssyfte.
Se inte på sexualiteten som något som bara består av en fysisk akt. Sexualiteten är också en viktig dimension för att synliggöra de emotionella byggstenarna uppskattning, uppmärksamhet, omtanke och beröring. Att hålla handen ger också fysisk kontakt som kan skapa trygghet och en del av den sexuella dimensionen.

Om du lider av att inte känna dig älskad finns det finns tre viktiga faktorer som kommer att avgöra hur väl din relation fungerar.
”Att inte känna sig älskad som barn”


Förmågan att älska och bygga relationer präglas av vad du lärt dig i din familj. Din familj är din kärleksskola. Som nyfödd har du inget förflutet, inga erfarenheter och inte heller någon uppfattning om ditt eget värde. Som barn tror du automatiskt att du är orsaken till det som händer runt omkring dig. Dina ursprungskänslor blir därför avgörande för kommande relationer. Undan för undan utvecklar vi sedan en allt större avskildhet och egen individualitet. Under de första fem-sex åren formas vår självaktning nästan enbart av våra föräldrar. Allt detta leder fram till hur du kommer att uppfatta dig själv som vuxen och hur du kommer att förhålla dig till din partner i kommande relationer. Denna utvecklingsprocess leder på sikt till att vi måste frigöra oss från familjebanden och möta vår egen ensamhet. När vi kan acceptera att vi är ensamma förstår vi också att vi är unika och att andra också är unika. Det är då dessa blandade känslor möts som vi formar våra relationer.

”Jag fick aldrig kärlek som barn”


Det är därför inte så konstigt att människor som vuxit upp med kränkningar omedvetet förväntar sig att bli blåsta och trampade på. Detta i sin tur kan leda till att de gör dåliga val av partners för att de tycker att de inte förtjänar bättre. Om du vuxit upp i en distanserad och kall miljö där inte känslor är accepterade kan du bli petig, ge upp för tidigt dömande eller dra till dig personer som driver iväg dig.

Å andra sidan om du haft en varm och kärleksfull uppfostran bygger du på din självaktning och din tilltro att du förtjänar att bli behandlad med respekt och respekterad för dina känslor. När man accepterar sig själv finner man sig inte i att andra trampar på en. Den som har en bra självkänsla tror också på andra människors rättigheter och uppmuntrar dem att ha sin egen identitet och uttrycka sig och att känna vad de vill. När du har en bra självkänsla kan du faktiskt tillåta dig själv att vara just den du är. Genom att acceptera dig själv ger du också dig själv möjligheten att acceptera dina partners annorlunda idéer och andra modeller av verkligheten.

”Jag växte inte upp i en kärleksfull familj”

Att dina föräldrar inte är kärleksfulla mot varandra kommer att påverka dig. Detta kan ske på många olika sätt. Antingen genom att du beter dig mot din partner som dina föräldrar betedde sig mot varandra eller som vi önskade att de skulle bete sig. Om din pappa alltid drog sig undan på sitt rum när han och mamma grälade kanske du fortsätter med den strategin. Våra första upplevelser av närhet och smärta har vi tillsammans med våra föräldrar. Dessa polariteter av positiva och negativa upplevelser sätter djupa spår. Tyvärr är det så att de saker vi lär oss genom smärta gör starkare avtryck än positiva erfarenheter.
”Jag är rädd för att bli som min mamma”


Det är därför helt naturligt att du kopierar dina föräldrars sätt att förhålla sig till varandra. Det är inte ovanligt att vi spelar upp samma roller, som vi såg när vi var små. Du kanske väljer rollen som martyr eftersom din pappa betedde sig så. Att vara i samma sinnesstämning som mamma och pappa kan vara viktigare än att vara lycklig för då upplever jag inte min ensamhet så påtagligt. På så sätt lever våra föräldrar omedvetet vidare inom oss, i vårt inre, som vägledande figurer. Om du t ex växer upp i ett familjemönster som uppvisar allvarliga brister när det gäller att ge stöd och kärlek kan du omedvetet återskapa dina föräldrars relation trots att du hatar just dessa drag.
Här kan du läsa mer om självkänsla och självförtroende
Avsaknaden av en stabil och närande uppväxt förklarar därmed vår benägenhet att hamna i relationer som tycks påminna om våra föräldrars. Om föräldrarna varit hårda, och vi inte fått möjlighet att bearbeta vår ilska kan vi få svårt att sluta fred med oss själva. Mot bakgrund av detta är det därför inte ovanligt att det sker en omedveten ”familjisering” i vårt val av partner. Det gör vi genom att skapa fantasibilder i vårt inre som vi sedan projicerar på vår partner. Ibland skapar vi en bild av hur livet borde vara – fyllt av sorg och konflikter – till följd av de hemska händelserna under barndomen. Denna projicering kan visa sig ännu smärtsammare än om du kopierar den typ av relation dina föräldrar hade. Vi kan då fortsätta kampen i vår nuvarande relation för om vi förlorade första ”halvlek” så kan vi åtminstone få vinna andra. En kamp känner vi igen, när vi fortsätter att försöka få någonting att hända trots att möjligheterna att lyckas är små eller obefintliga. Våra vanliga ordspråk återspeglar en medvetenhet om denna kamp.

”Jag gör revolt mot mina föräldrar”

Ett annat mönster kan vara att gå i motsatta riktningen genom att hämnas på våra föräldrar. Istället väljer vi en partner, som går stick i stäv mot våra föräldrars önskemål. Om det varit bråkigt hemma, kan detta ha väckt ångest hos dig. Detta i sin tur medför att vi inte klarar av bråk. Minsta lilla bråk blir ångestframkallande. Bördan av att man hela tiden måste ta hämnd är en mycket energikrävande process. Det kan vara svårt att upptäcka detta destruktiva mönster eftersom det kamouflerar sig som föreställningar som alltid ser logiska och bra ut. Genom att kritiskt granska dina föreställningar kan du komma åt roten till det onda. Först då kan du växa och förändra dina mönster. Vi hoppas kanske att vårt nya mönster skall hjälpa oss men det leder istället till smärtsammare upplevelser, utan att du vet om det, än om du bara spelar upp samma förhållande som dina föräldrar hade. Genom att revoltera reagerar du i stället för att handla medvetet. Dessutom grundar du ditt val av tillvaro på vrede vilket skapar spänningar och binder energi.

Den tredje faktorn är dina egna upplevelser och erfarenheter.

Sexlivet i relationen ger dig och din partner möjlighet att på ett annat plan ge uttryck för de grundläggande byggstenarna: uppskattning, uppmärksamhet, omtanke, beröring etc. I en del fall kanske parterna känner en stark sexuell dragningskraft för varandra och struntar i att de inte har någon andlig eller emotionell kontakt.

Testa er relation här

Det kan upplevas som tryggt att ha någon som bekräftar en sexuellt även om man inte är kär. Å andra sidan kan en relation som enbart baseras på den sexuella dimensionen få svårigheter att överleva på sikt. Alla tre dimensioner bör finnas för att en djupare kärlek skall uppstå.

Känner mig rädd och otrygg i relationen, förhållandet

Att känna sig trygg i relationen är en viktig faktor för att relationen skall stå på stabil grund. Om du upplever din partner som otrygg kommer det allvarligt att påverka hur ni mår tillsammans. Om du vuxit upp i en otrygg miljö kan det i en del fall upplevas som otryggt om allt är för lugnt och bra. Du kan du behöva arbeta med dig själv och din historia för att lösa upp knutarna.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

Med andlig gemenskap menas att där finns någon form av djupare samhörighet. Den andliga dimensionen känner vi igen när vi möter en människa där kemin stämmer man känner sig amputerad när han eller hon inte är nära. Begreppet ”soulmates” passar bra in här. Du och din partner lägger märke till samma saker och ibland behövs inte ens ord utan din partner känner av dina behov.

När vi ska göra någonting är det naturligt att vi vill ha vår partner med oavsett om vi går på rockkonsert eller plockar svamp. Att vara nära sin soulmate är det som är viktigast. Vi har heller inga problem att beundra och ge vår partner uppskattning och upplever därigenom oss själva genom den andre. Den djupa samhörigheten är också en helförsäkring mot cyniska kommentarer, respektlöst beteende och onödiga gräl.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

När dina känslor förändrar sig från vitt till svart utan någon som helst anledning ingen otrohet, inga lögner, utan kärleken försvinner bara plötsligt från att ha varit jätte bra så infinner sig en iskyla från den ena parten då blockerar du.
”Varför letar jag alltid efter fel på tjejer, killar”


När allting tycks vara hans eller hennes fel eller som en klient sa: det är klart jag måste kritisera honom, varför har man annars en man?

”Jag litar inte på nån vaken kvinnor eller män”


När du dissar alla partners och sätter dem i samma kategori. ”Män är svin” och ”Kvinnor är alltid otrogna”. När du har dessa starka föreställningar är det mer en regel än undantag att du har dåliga erfarenheter som du lägger över på andra.

”Jag är rädd för att gå in i en relation”


När du skjuter upp alla tankar på att du är värd kärlek idag. Du utgår från att kärlek är något som ska skjutas upp tills vidare. Du skall ta itu med kärleken, när du
skaffat dig en ny lägenhet
har gått ner 10 kilo
fixat en ny bil
har lite mer pengar
har ett bättre jobb

Då ska du börja se dig om efter kärleken. Om du känner igen dig i detta mönster har du omedvetet börjat skapa hinder för dig själv. Du har gjort kärleken till en belöning som du kan få ta del av när du skött dig. Om du har valt att se kärleken som en belöning eller något du förtjänar kommer du att få vänta länge. Sann kärlek till sig själv är inte beroende av villkor. Kärleken finns där oberoende av om vi är goda eller dåliga, starka eller svaga, klarar oss bra eller misslyckas. Många gånger bottnar våra uppskjutanden i att du inte fullbordat den viktigaste kärleksaffären av alla. Den du har med dig själv.

Testa din kärlek här

Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det.

”Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv.”

”Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.”

”Jag är inte värd att älskas”


Du är värd att älskas. Att någon skulle tycka om mig för den jag är utan att kräva något tillbaka känns konstigt. Någon som tycker om dig framstår som en idiot med dåligt omdöme som kan tycka om dig.

”Jag är rädd att förlora mig själv om jag går in i en relation”


Du kan också vara rädd för ansvaret att ta emot kärlek för då måste du samtidigt ge och det är inte säkert att du tror att du kan klara av det, du kan också vara rädd för din sårbarhet och känslan av att förlora kontrollen när du älskar någon annan.

När dessa blockeringar dyker upp och hindrar i kärleken är det viktigt att öppna upp och vara mottaglig och undersöka vad som händer runt omkring dig. Varje gång vi försöker undvika att känna en känsla tappar vi kontakten med oss själva. Tyvärr förlorar du kontakten med dig själv och när du gör det förlorar du också kontakten med andra.

Min partner är okänslig

Den emotionella dimensionen öppnar upp för en känslighet och öppenhet i kommunikationen som är nödvändig för att skapa en djupare relation. Utan bra kommunikation kommer vi inte att kunna skapa vare sig närhet, intimitet eller lösa uppkomna konflikter. Genom att du tillåter dig själv att öppna upp kommunikationen ger du dig själv möjlighet att ge uttryck för dina behov.

Min partner lyssnar inte på mig


Bra kommunikation handlar inte bara om att kunna prata det handlar även om att kunna lyssna, förstå och sätta sig in i din partners situation. Bra kommunikation är smörjmedel i varje välfungerande relation. Många relationer vi ser idag bygger på en annan princip som jag skulle vilja benämna desperationsattraktion. Här uppfylls bara en av de tre dimensionerna.


Du vet inte om du är mogen för att gå in i en relation. Dina vänner befinner sig i relationer eller har gift sig, du är singel, vad är det för fel? Det första du bör fundera på är kanske några av nedanstående frågor.
Vad innebär det att gå in i en relation?
Klarar du av närheten som en relation innebär?
Hur vet du om du är redo?
Vilka minimikrav behöver du för att känna att det är på ”riktigt”?

Det finns några saker som du bör fundera på innan du kastar dig in i ett nytt förhållande.

Min partner har en svår uppväxt och en tung ryggsäck med sig in i relationen


Det är ofrånkomligt att vi inte påverkas av våra tidigare förhållanden både positivt och negativt. Om du upplever att det finns saker som du borde ta tag i, gör det innan du kastar dig in i en relation. Du kanske tror att kärleken löser alla problem och i en del fall kan det säkert vara bättre än terapi, men oftast hinner verkligheten ifatt dig. Kanske inte under förälskelsen men senare. Din kärleksrelation är en kraftig ljuskälla och som alla andra starka ljus kastar den ifrån sig en kraftig skugga. När du står i ljuset av en intim relation, måste du ta hand om dina skuggor. Våra skuggor kallar jag den delen av oss som vi inte vill kännas vid. Den är som ett dolt skafferi där du stuvat undan dina gamla känslor och mönster. Om du känner dig tveksam till att gå in i en relation kanske det är dags att inventera dina skuggor och lära dig leva i samklang med din skugga. Det kan handla om psykisk misshandel, sexuella övergrepp, föräldrarnas skilsmässa, förlusten av ett syskon eller dåliga tidigare rektioner.

Er relation kommer inte att utvecklas längre än vad någon part i relationen kommit med sig själv.

”Jag vågar inte gå in i en relation, har ingen självkänsla och självförtroende”


Om du inte har en någorlunda bra självkänsla och tycker om dig själv kommer både du och din relation att lida skada.

Hur ser du på dig själv?
Hur ser andra på dig?

Att tycka om sig själv är en viktig förutsättning för att bygga en bra relation. Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det. Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv. Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.

Hur får man bättre självkänsla och självförtroende?

Testa din självkänsla, självförtroende


”Jag vet inte vem jag är?”


Om du inte är medveten om dina svagheter och styrkor så kan det vara svårt att gå in i en relation. Har du klart för dig vilka djupare värderingar du har?
Vet du vad du kan leva utan och vad du behöver ha i en relation?
Har du en uppfattning och riktning vart du är på väg i ditt liv?
Vet du dina egna styrkor och svagheter?

”Jag kan inte glömma mitt x”


Om du inte är klar med dina tidigare relationer så finns det risk att du att du kommer ta med dom in i din nya relation. Det är därför viktigt att du rannsakar dig själv och funderar på hur du påverkats av dina tidigare relationer. Om du upptäcker att du tänker negativa tankar eller har beteenden som kommer ur gamla förhållanden stanna upp och fundera på varifrån de kommer och om det verkligen handlar om här och nu.

”Jag vet inte om jag är mogen för en relation?”


Sedan kan det finnas många olika orsaker till att vi går in i en relation och det är inte alltid vi är öppna gentemot vår partner. Jag arbetade med ett par där kvinnan blev chockad efter 8 år då hon tog upp frågan med sin partner om han ville ha barn. Han tittade förvånat på henne han hade aldrig ens hade tänkt tanken. Det slutade med skilsmässa.

Vi väljer ibland partners omedvetet. Vårt omedvetna innehåller våra djupaste önskningar, behov och rädslor. Genom att du utforskar dina egna känslor och behov skapar du bättre förutsättningar för att hitta en partner som kan matcha dina behov. Ett tips kan vara att du går igenom dessa fem steg och inte rusar in i en relation. Därefter kan det vara bra om du tar lite tid på dig och lär känna din partner noggrant, då slipper du överraskningar.

Varför skall jag skriva ett kärleksbrev tänker du, vi lever inte på medeltiden. Idag skriver vid inte med papper och penna, för det går snabbare att texta. Om din hjärna fungerar som alla andras hjärnor så kommer den att sortera efter likheter och olikheter. Om du får 100 sms med svarta bokstäver och ett sms med röda bokstäver så kommer dina hjärna att minnas det röda sms:et. Fundera själv på hur många kärleksbrev du har fått och hur många du har skickat. Jag skulle gissa att du kan räkna dem på ena handens fingrar.

Vad du kan göra 

Steg 1

Det första steget är att bestämma dig för om det känns rätt för dig. Det är ingen idé att du gör något som går emot dina känslor. Att kvinnor uppskattar mer än män att få kärleksbrev, kan vara bra att ha med sig.

Steg 2 
Du behöver inte skriva en roman, en till två sidor räcker gott. Det är inte mängden ord som räknas utan känslan, innehållet och gesten. Även om du inte är tränad i skönskrift så blir det alltid bättre med en kalligrafipenna än blyerts eller kulspets. Använd dig av ett bra papper och ett fint kuvert, det kostar lite extra men det är det värt. Avsluta med ett vackert frimärke.

Steg 3

Eftersom du förmodligen inte har skrivit så många brev, så vill jag ge dig några enkla tips. Personligen tycker jag det är bra att börja med att förklara varför jag skriver brevet.

Kära x 
Jag skriver till dig bara för att berätta för dig hur mycket du betyder för mig. Ibland kan jag ha lite svårt att sätta ord på alla mina känslor. Så detta brevet får bli mitt sätt att berätta för dig vad som rör sig i mitt huvud. 

Här fyller du på med….

Hur berikar din partner ditt liv?
Gör hen det exempelvis fysiskt, praktiskt, emotionellt, sexuellt eller andligt.
På vilket sätt blir ditt liv lättare tack vare din partner, nedan finner du några exempel. Tänk på att din partner blir gladast för det hen kämpar mest med, men kanske inte får uppskattning för.

Exempel formuleringar kärleksbrev 

Jag älskar hur du stöttar mig när jag hamnar i en svacka.

För att du tillåter mig att vara mig själv och hålla på med mina tokiga hobbies. 

Tack för att du är en fantastisk mamma till våra barn. 

Du har hjälpt mig på så många sätt (ge exempel)

Var vaksam på att det du skriver är sant för dig, så att du inte bara rapar upp en massa floskler.

Om ni har varit tillsammans en längre tid
Gå tillbaka i minnet och hitta dina favoritminnen som du haft tillsammans ned din partner. När jag skriver letar jag efter de mest minnesvärda och ”knäppa”stunderna vi haft, t.ex:

”Jag tänker på den gången vi var i Florence och du insisterade att vi var tvungna att ät glass och du blev så uppspelt och åt glass med hela ansiktet”
“När jag mötte dig tredje gången och du hade din coola hatt på dig. Jag blev kär i dig precis just då och där.”
“Din första kyss du gav mig när du precis  sagt att vi bara skulle vara vänner och sen hoppade på din gamla cykel. Den kyssen kommer jag alltid minnas.”
“Jag kan inte fatta att det redan gått två och halvt år sedan vi blev ett par. Idag känns det som du alltid varit en del av mitt liv.”
“Jag kan inte tänka på en bättre person att bli skrynklig med på ålders höst.”

Jag älskar dig

Jonas Gåde

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit flera böcker, bland annat ”Servicemanual till ett bättre liv” som är Sveriges mest lästa bok inom personlig utveckling, med 200 000 läsare hittills.

Har du några frågor eller synpunkter?
Tveka inte att maila
info@lovetestnow.com

En del klienter jag träffar klagar på att de känner sig ensamma. En flitig läsare av bloggen i Las Vegas skickade mig en länk strax innan jul.

Artikeln konstaterar att kvinnor var mer rädda för att bli ensamma än att få cancer. Tack Kristine för dina kloka kommentarer och feedback.

Artikeln inspirerade mig att skriva lite om ensamhet fast ur ett annat perspektiv. Det finns naturligtvis många olika skäl till varför en del kvinnor/tjejer väljer att vara singlar. Jag säger inte att man måste ha en relation, men det finns en del tjejer som tycks hamna i fällan att lägga krokben för sig själva när det kommer till relationer. ‪En del kvinnor har radarn på redan från första sekunden de träffar en kille eller tjej. Det är inte ovanligt att de börjar leta efter fel redan när de skriver till varandra över nätet innan de ens träffats. ‬

1 Var inte så petig

‪Det är naturligt att dina tidigare erfarenheter  aktiverar dina egna försvar och kan göra dig både känsligare och mer dömande. För en del har det gått så långt att de intalar sig själv ”Det finns inga bra killar bra idioter” ‬‪En rolig klient myntade de bevingade orden ‬‪”Om man har en kuk är man en kuk”‬.

‪Det första du behöver göra är att glömma illusionen om att det finns en perfekt partner. När du väljer en partner får du räkna med att du samtidigt väljer en partner som har fel och brister precis som du. Det är inte bra att se på din partner som ett renoveringsobjekt som du skall fixa till. Ingen trivs med att  vara i en relation där man överöses med  klagomål och negativitet. ‬

2 Bli inte tagen för given

När det kommer till relationer kan vi dela upp människor i 2 kategorier jägare och samlare. Dom flesta män är jägare även om det blir vanligare med kvinnliga jägare något som stör många män. Vår förfäder har genomgående valt att värdera en torr och rymlig grotta mer än en lite fuktig stenig grotta. Detta har integrerats djupt i vår kultur så att vi är mer benägna att värdera det som är otillgängligt som mer värdefullt. Om du längtar mycket efter kärlek kan du omedvetet göra dig för lättillgänglig. Det betyder att killen som är juste och snäll framstår som mindre värdefull.

‪Ironiskt nog har vi en tendens att lita mindre på de människor som genuint gillar oss. ‪Istället‬ fortsätter de att falla för den sk “bad guys”. Men kom ihåg att den otillgängliga killen jägaren är flyktig. Vill du vara med någon inkonsekvent, impulsiv och känslomässigt oförutsägbar? Jag trodde inte det, fundera på hur den svåra killen kommer fungera över tiden. När han bestämt sig för att det är ni blir bara dessa mystiska egenskaper dåliga pojkvänkvaliteter.

3 Be inte en din partner definiera er relation

En viktig  egenskap hos män är att de generellt sett tar längre tid på sig att binda sig. Även om det stressar dig att inte veta var ni står gör du klokt att ge sjutton i att fråga och istället låta relation utvecklas i sin egna takt. Om du behöver fråga så är svaret uppenbart. Hen har inte dockat in 100 procent med dig ännu.

4 Var inte för klängig

Dom flesta människor tycker om närhet. Och om båda parter är på samma nivå är det inga problem men om din partner är lite mindre fysisk (personer som är känslomässigt avstängda) kan uppleva fysisk kontakt ömhet invaderande, irriterande till och med oattraktivt. Så läs av situationen det är sällan du finner T-centralen tatuering i pannan.
Hantera mig varsamt allergisk mot känslor

Jonas Gåde

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit flera böcker bland annat: Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 200000 läsare hittills.
Har du några frågor eller synpunkter
tveka inte maila eller ring
O708111161
info@lovetestnow.com

Hur skapar man en bra relation

Om du lever i en stabil och kärleksfull relation är det ett bra tillfälle att visa din uppskattning och bekräfta din kärlek under denna särskilda dag. Jag kanske är lite cynisk när jag tycker att det gått lite inflation kring alla hjärtans dag. Det är en dag som vilken annan dag som helst. Om man aldrig får någon uppskattning annat än på alla hjärtans dag så kan det säkert kännas bra. Många tror att magiska relationer skapas på en weekend, på ett spa vid havet eller för att du får en bukett blommor. Bra relationer skapas i vardagen. Intima relationer kan gå från att vara ganska enkla (speciellt i början) till att kännas svåra. Vill du utveckla och förbättra din relation? Testa Lovetestnow

Historien om alla hjärtans dag

Det finns en del olika idéer om var eller hur firandet av alla hjärtans dag började. En del säger att det började redan 200 e.Kr, när den romerske kejsaren Claudius den II förbjöd unga män att gifta sig. Han var övertygad om att unga män var bättre soldater utan familjens oro. Det fanns dock en präst som trotsade den inflytelserika kejsaren och gifte par i hemlighet. Han var också en stor älskare av barn, men han fängslades för att han trotsade kejsaren och gick bakom hans rygg.

Barnen saknade prästen och skrev kärleksfulla meddelanden till honom. De kastade sina anteckningar genom gallret in till hans cell. Detta kan ha varit början på att utväxla meddelanden. Han avrättades den 14:e februari 269 e.Kr och dagen uppkallades efter honom. Andra hävdar att det började med att en fransman, Charles hertig av Orléans, fångades av engelska soldater under slaget vid Agincourt 1415. På alla hjärtans dag skickade han ett kärleksbrev med rim till sin hustru från Tower of London där han satt fängslad. Detta satte igång intresset för alla hjärtans dag.

 

9 tips för att förbättra och utveckla din relation:

• Ni uppskattar och respekterar varandra

• Det finns inget förakt eller kränkningar emellan er

• Ni är tydliga med era behov och kommunicerar tydligt

• Ni har en bra vi-känsla, det här är ofta kvinnor bättre på

• Ni visar varandra uppskattning och uppmärksamhet

• Även om ni är oense så anstränger ni er för att hitta en lösning

• Realistiska och överenskomna förväntningar och en vilja att leva upp till dessa förväntningar

• Ömhet och beröring

• Sist men inte minst, ett bra sexliv

Om både du och din partner är villiga att arbeta på er vardagliga relation, är det ganska lätt att förbättra det som inte fungerar.

Om du ska uppvakta din partner idag, gör inte det klassiska misstaget att komma med en påse geléhjärtan eller en förutsägbar bukett med röda rosor. Ett tips; tänk efter lite och ge något personligt med känsla. Hur får man en tillitsfull och intim relation

Jonas Gåde

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit flera böcker, bland annat: ”Servicemanual till ett bättre liv” som är Sveriges mest lästa bok inom personlig utveckling, 200 000 läsare hittills.

Har du några frågor eller synpunkter?
Tveka inte maila
info@lovetestnow.com

När jag sitter i terapirummet får jag ofta höra klagomål att den ena parten inte ser relationen som viktig. Ursäkterna kan handla om allt från tuffa arbetsscheman, facebook, vänner, insta barn, släkt, karriär osv. En del av problemet är att relationen i mångt och mycket är osynlig. Den förväntas vara som en osynlig perpetum mobile (en evighetsmaskin) som aldrig behöver något bränsle.
Jag har ett radikalt förslag. Jag tycker alla som lever i tvåsamhet skall adoptera sin egna relation som en ny medlem i familjen, har ni barn sen tidigare så får dom ett syskon har ni inga så blir det här ert förstfödda. Tänka på er relation som en liten bebis som ni båda skapat och ansvarar för tillsammans. Ni skall vara uppmärksamma och stolta över det ni skapat.

Här är några enkla tips hur ni kan fylla på er relation:

Prioritera din partner och relationen

I en blogg för några veckor sen skrev jag om jag bara kunde ge ett enda råd till par så var det att  ”Göra livet lättare för din partner”. Det är inte så konstigt att vi faller för frestelsen att prioritera annat före vår relation eftersom vi dagligen uppmuntras att tänka på oss själva, vår karriär eller synas på olika media plattformar. Det är heller inte ovanligt att många gräl uppkommer just för att den ena parten känner sig bortprioriterad. Men om ni verkligen älskar varandra kanske ni borde fundera lite på hur ni prioriterar.
Om du eller din partner har följande prioriteringslista kanske det inte är så konstigt att relation aldrig lyfter.
1 Mig själv
2 Mitt arbete
3 Mina barn
4 Min familj
5 Relationen, min partner

Om någon av er har den här prioriteringsordningen kanske du skall fråga dig varför du kvar i relationen. Jag menar inte att du skall göra den personen till ditt allt men att lämna sig själv för att ge till din partner kan vara mycket berikande.
Anstränger ni er för att få den andre att känna sig speciell?

Hjälper du din partner att utvecklas stötta deras intressen och hobbyer uppfylls lika mycket som dina?

Ger ni varandra lika mycket tid för era vänner och familj?

Uppmärksamhet

Du behöver inte lyssna med avsikten att du måste svara. Du kan bara lyssna på vad din partner säger och försök förstå. Var inte rädd för att vara tyst om det behövs. Om du inte kan möta din partners tystnad kommer du att ha svårt att förstå hens ord. Det hade naturligt. Det är inte ovanligt att jag hör klagomål att hen inte är intresserad av vad som händer i mitt liv. Det hade varit väldigt praktiskt om din partner alltid frågade dig men nu är det kanske inte så. Istället för att klaga kan du ta ansvar för att bryta mönstret. Berätta vad som hänt under dagen eller i veckan i stället för att vänta på att din partner skall få tummen ur och fråga dig. Om din partner är helt ointresserad av ditt liv kanske det är dags att fråga dig om det är så här du vill ha det.

Tala med din partner face to face.

En viktig byggsten för att fördjupa er relation handlar om hur du och din partner kommunicerar med varandra. Många tänker inte på att sättet vi kommunicerar och hur det påverkar kvalitén i vår relation. När vi smsar, skypar är det naturligtvis både praktiskt och effektivt, men att kommunicera elektroniskt är inte alltid bra för förhållandet. Det skrivna ordet i form av ett sms med tillhörande förkortningar kan aldrig förmedla de subtila nyanserna som finns när du och din partner pratar face to face.

Att hålla kärleken och passionen vid liv kräver både empati och har viljan att ni vill lära känna varandra. Det kan vara svårt att prata med din partner face to face och det blir inte lättare när du skall försöka tolka din partners textmeddelande. Det är lätt att missförstå varandra. Vi är övertygade om att flitigt smsande markant ökar risken för missförstånd. Kommunicera gärna via sms, men glöm inte bort att alla djupare samtal bör du ha face to face med din partner. Nästa gång vi hörs kommer jag berätta om ett mycket effektivt sätt att må bra. Tipset är så enkelt och så självklart att alla missar det, men inte mindre sant för det.

Ta med dina känslor in i relationen

Nästan varenda svår konversation involverar starka känslor. Visst är det alltid möjligt att definiera ett problem utan att referera till känslor, men det är inte sann problemlösning. Om känslorna finns där bör de få din uppmärksamhet. Känslor behöver inte vara rationella för att uttryckas. Att tänka att du inte borde känna som du gör ändrar sällan det faktum att du känner som du gör. Dina känslor är åtminstone för stunden, en viktig aspekt av er relation.

Du kan börja med att erkänna att du är obekväm med dessa känslor eller att du är osäker på om de spelar någon roll. Din avsikt här är helt enkelt att få ut känslorna. När du säger ”Jag känner…” Kan dessa ord ha en kraftfull effekt på din partner om din partner kan relatera till känslor. Att ge uttryck för vad du känner ”Jag känner…” är ett enkelt sätt att fördjupa samhörigheten. Det gör att fokus ligger på känslorna och tydliggör att du talar utifrån ditt perspektiv. Då undviker också fällan med bedömningar eller anklagelser.
Date night
Låt inte relationens praktiska bestyr genomsyra hela er tillvaro. Skapa en ”Date Night” som får bli en regelbunden del av ert liv. När denna kväll eller dag infinner sig undviker ni att diskutera era problem utan njuter bara av att spendera kvalitetstid tillsammans. Låt ”The Date night” bli något ni efterlever och som det skall mycket till för att ni skall bryta. Bestäm gemensamt eller turas om att komma med förslag vad ni skall göra.

Jonas Gåde

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit flera böcker bland annat: Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 200000 läsare hittills.
Har du några frågor eller synpunkter
tveka inte maila
info@lovetestnow.com

Kärleksstilar

En av de största myterna av alla är att kommunikation eller mer specifikt hur man hanterar konflikter är en gyllene väg till romantik och en lycklig relation. Just att kommunicera är förmodligen en av de mest spridda vanföreställningarna om att skapa bra relationer men knappast den enda. Det är lätt att svepas med i denna föreställning eftersom den är så populär.
En av de vanligaste strategierna är att prata om aktivt lyssnande. Det finns inom terapin en föreställning om att bara sitta och lyssna. Kan du rädda ditt äktenskap enbart genom att lyssna?

Myt 2 Det finns rätt och felaktiga sätt att driva en relation

Det finns inget rätt sätt för hur man skall vara en perfekt man, god hustru eller hur en perfekt relation är. Om något fungerar för er är det bra men var gärna nyfikna och pröva några av de idéer som jag föreslår. Det kan också vara värt att notera att det finns olika sätt som man kan ge uttryck för sin kärlek. Bara för att din partner inte visar sina känslor på samma sätt som du betyder inte det att han eller hon inte känner för dig.

Myt 3 Kärlek vid första ögonkastet relationslabbet


Problemet är att denna premis är falsk. Denna myten tar fasta på att du kommer veta när du träffat den rätta genom att det känns i hela kroppen. Vi kallar det ”kärlek vid första ögonkastet”, men vi vet också att den rätta kanske inte var den rätta.

Vi vet att det finns mängder av exempel av par som har träffats och de har känt att den här personen skulle jag vilja gifta mig med. Det är inte omöjligt att du hittar din ”soulmate” vid ett första tillfälle men genom att lära känna den rätte mer ger du dig själv möjligheten att slippa upptäcka massa jobbiga överraskningar. Om du lägger din lycka i din partner kan det kan vara förödande. Den bördan är alldeles för stor att lägga hos en partner och dessutom omöjlig att bära. Din partner är bara en människa ingen kärleksmaskin. Du behöver energi från många olika håll, goda vänner, ett mission i livet, bra självkänsla och hälsa.

Den andra utsagan som talar lite grand emot kärlek vid första ögonkastet är att det finns mängder av exempel på människor som inte kom överens överhuvudtaget första gången de träffats men som efter hand upptäckte saker hos varandra som gjorde att de valde att satsa på en relation.

När du fastnar för någon vid första ögonkastet och som verkar perfekt på alla sätt kom ihåg att det är massvis med saker du inte känner till om den personen. Låt inte din känsla ta överhanden.

Myt 4 I en bra relation förekommer inga bråk 

Företrädare för kyrkan har marknadsfört iden om att man aldrig skall höja rösten och att alla konflikter är förödande för relationen. Även om du träffar din soulmate måste du inse att du kommer att träffa en person som i vissa delar inte uppfyller alla krav du ställer. Det jag säger nu är förmodligen något du inte vill höra, men det är inte mindre sant för det, Dan Wile har slagit huvudet på spiken när han säger

När du väljer en partner för en längre relation kommer du alltid att samtidigt välja en antal olösbara problem som du kommer få kämpa med för de kommande tio tjugo eller femtio år.

Din relations framgång kommer därför alltid att stå i direkt proportion till hur väl du lär dig leva med din partners olikheter. Många av de problemen som finns i er relationen har ingen enkel lösning. De problemen finns där eftersom du och din partner är och har olika personligheter och om du förväntar dig att din partner skall tycka samma som dig i alla frågor måste du tvinga din partner att göra våld på sig själv genom att bryta mot sina grundläggande värderingar och föreställningar.

5 Kärlek är en känsla

Visst är det så att äkta kärlek innehåller känslor. Men om kärleken bara är en känsla skulle vi vara offer eftersom de flesta inte vet hur man styr sina känslor. Visst skall ditt liv med din partner innehålla mycket känslor men vi bör lämna Hollywoodschablonen där kärleken beskrivs som en känsla. De flesta av oss älskar romantiska komedier men i verkliga livet är kärleken mer komplicerad än så, filmerna med sina geniala manusförfattare vet precis vilka knappar de skall trycka på för att få oss att känna stämningsfull musik, charmiga skådespelare, exotiska plaster, inte undra på att vi har lätt för att älska kärleken. Det är klart att det hade varit väldigt praktiskt om det räckte med att två människor älskade varandra för att känslan av kärlek skulle bestå.

Själv skulle jag vilja betrakta kärleken som ett förhållningssätt – mer än en lyckokänsla.

Det kan verka lite okänsligt, men det är så det fungerar i vart fall om man vill att kärleken skall fortsätta. Även om ordet ”kärlek” är ett ord i det engelska språket (och i andra indoeuropeiska språk) och råkar vara ett (a) substantiv och (b) singular, så begränsar det vårt tänkande.

Uppfattningen att ”kärlek” är ett substantiv en fast sak som en skottkärra eller en mössa är naturligtvis kopplad till evolutionen och vårt sätt att organisera våra tankar men tyvärr fungerar det inte speciellt väl på det allmänt vetenskapliga området.

Så mycket för ”kärleken” som substantiv.
För mig är kärleken ett verb. Det handlar om att göra saker.
Mitt förslag även om det verkar radikalt är att vi förklarar kärleken som ett förhållningssätt mer än en känsla.

Myt 6 Otrohet leder till skilsmässa

I de flesta fallen är det tvärtom. 80% av skilda män och kvinnor säger att deras äktenskap bröts upp för att de lite efter lite växte isär och förlorade känslan av närhet, eller för att de inte kände sig älskade eller uppskattade. Bara 20 – 27% av paren säger att otrohet var delvis att skylla på. Efterhand som allt fler kvinnor lämnar hemmet ökar kvinnors otrohet drastiskt.

Myt 7 Lika barn leka bäst

Det finns en del psykologer som hävdar att man måste vara lika och ha samma intressen för att kunna bygga en bra relation det stämmer inte riktigt. Självklart måste det finnas vissa gemensamma beröringspunkter om relationen skall fungera. Men hur roligt är det att vakna upp med en kopia av sig själv av motsatta könet?
Det är inget fel på en relation där partnerna inte har samma intressen. Tvinga inte dig själv att göra saker, att engagera dig i fel saker som du inte trivs med, det skapar bara stress och spänningar och kan leda till onödiga konflikter.


I välfungerande relationer har parterna ofta djupare grundläggande värderingar i kombination med att parterna har olika kvalitéer och egenskaper som kompletterar varandra. En partner kanske är väldigt tekniskt lagd medan den andra har kvalitéer som tillför hushållet en känsla av värme och trivsamhet. I en annan relation är en väldigt bra på att planera för framtiden medan den andre är bra på att leva här och nu.

Sammanfattningsvis: Du behöver inte vara lik din partner för att ha en bra relation. Olikheterna kan hjälpa dig att komplettera varandra.

Myt 8 Relationen måste vara bra hela tiden 

Det är en bra idé och det hade naturligtvis varit skönt om det fungerar så i verkligheten men i verkliga livet kommer du uppleva att det finns tidpunkter i relationen då du känner mer och tidpunkter då du känner mindre.

Myt 9 En bra relation kräver sex

Konservativa krafter inom kyrkan har länge sett på människans sexualitet som något som används i fortplantningssyfte.
Se inte på sexualiteten som något som bara består av en fysisk akt. Sexualiteten är också en viktig dimension för att synliggöra de emotionella byggstenarna uppskattning, uppmärksamhet, omtanke och beröring. Att hålla handen ger också fysisk kontakt som kan skapa trygghet och en del av den sexuella dimensionen.

Om du lider av att inte känna dig älskad finns det finns tre viktiga faktorer som kommer att avgöra hur väl din relation fungerar.
”Att inte känna sig älskad som barn”


Förmågan att älska och bygga relationer präglas av vad du lärt dig i din familj. Din familj är din kärleksskola. Som nyfödd har du inget förflutet, inga erfarenheter och inte heller någon uppfattning om ditt eget värde. Som barn tror du automatiskt att du är orsaken till det som händer runt omkring dig. Dina ursprungskänslor blir därför avgörande för kommande relationer. Undan för undan utvecklar vi sedan en allt större avskildhet och egen individualitet. Under de första fem-sex åren formas vår självaktning nästan enbart av våra föräldrar. Allt detta leder fram till hur du kommer att uppfatta dig själv som vuxen och hur du kommer att förhålla dig till din partner i kommande relationer. Denna utvecklingsprocess leder på sikt till att vi måste frigöra oss från familjebanden och möta vår egen ensamhet. När vi kan acceptera att vi är ensamma förstår vi också att vi är unika och att andra också är unika. Det är då dessa blandade känslor möts som vi formar våra relationer.

”Jag fick aldrig kärlek som barn”


Det är därför inte så konstigt att människor som vuxit upp med kränkningar omedvetet förväntar sig att bli blåsta och trampade på. Detta i sin tur kan leda till att de gör dåliga val av partners för att de tycker att de inte förtjänar bättre. Om du vuxit upp i en distanserad och kall miljö där inte känslor är accepterade kan du bli petig, ge upp för tidigt dömande eller dra till dig personer som driver iväg dig.

Å andra sidan om du haft en varm och kärleksfull uppfostran bygger du på din självaktning och din tilltro att du förtjänar att bli behandlad med respekt och respekterad för dina känslor. När man accepterar sig själv finner man sig inte i att andra trampar på en. Den som har en bra självkänsla tror också på andra människors rättigheter och uppmuntrar dem att ha sin egen identitet och uttrycka sig och att känna vad de vill. När du har en bra självkänsla kan du faktiskt tillåta dig själv att vara just den du är. Genom att acceptera dig själv ger du också dig själv möjligheten att acceptera dina partners annorlunda idéer och andra modeller av verkligheten.

”Jag växte inte upp i en kärleksfull familj”

Att dina föräldrar inte är kärleksfulla mot varandra kommer att påverka dig. Detta kan ske på många olika sätt. Antingen genom att du beter dig mot din partner som dina föräldrar betedde sig mot varandra eller som vi önskade att de skulle bete sig. Om din pappa alltid drog sig undan på sitt rum när han och mamma grälade kanske du fortsätter med den strategin. Våra första upplevelser av närhet och smärta har vi tillsammans med våra föräldrar. Dessa polariteter av positiva och negativa upplevelser sätter djupa spår. Tyvärr är det så att de saker vi lär oss genom smärta gör starkare avtryck än positiva erfarenheter.
”Jag är rädd för att bli som min mamma”


Det är därför helt naturligt att du kopierar dina föräldrars sätt att förhålla sig till varandra. Det är inte ovanligt att vi spelar upp samma roller, som vi såg när vi var små. Du kanske väljer rollen som martyr eftersom din pappa betedde sig så. Att vara i samma sinnesstämning som mamma och pappa kan vara viktigare än att vara lycklig för då upplever jag inte min ensamhet så påtagligt. På så sätt lever våra föräldrar omedvetet vidare inom oss, i vårt inre, som vägledande figurer. Om du t ex växer upp i ett familjemönster som uppvisar allvarliga brister när det gäller att ge stöd och kärlek kan du omedvetet återskapa dina föräldrars relation trots att du hatar just dessa drag.
Här kan du läsa mer om självkänsla och självförtroende
Avsaknaden av en stabil och närande uppväxt förklarar därmed vår benägenhet att hamna i relationer som tycks påminna om våra föräldrars. Om föräldrarna varit hårda, och vi inte fått möjlighet att bearbeta vår ilska kan vi få svårt att sluta fred med oss själva. Mot bakgrund av detta är det därför inte ovanligt att det sker en omedveten ”familjisering” i vårt val av partner. Det gör vi genom att skapa fantasibilder i vårt inre som vi sedan projicerar på vår partner. Ibland skapar vi en bild av hur livet borde vara – fyllt av sorg och konflikter – till följd av de hemska händelserna under barndomen. Denna projicering kan visa sig ännu smärtsammare än om du kopierar den typ av relation dina föräldrar hade. Vi kan då fortsätta kampen i vår nuvarande relation för om vi förlorade första ”halvlek” så kan vi åtminstone få vinna andra. En kamp känner vi igen, när vi fortsätter att försöka få någonting att hända trots att möjligheterna att lyckas är små eller obefintliga. Våra vanliga ordspråk återspeglar en medvetenhet om denna kamp.

”Jag gör revolt mot mina föräldrar”

Ett annat mönster kan vara att gå i motsatta riktningen genom att hämnas på våra föräldrar. Istället väljer vi en partner, som går stick i stäv mot våra föräldrars önskemål. Om det varit bråkigt hemma, kan detta ha väckt ångest hos dig. Detta i sin tur medför att vi inte klarar av bråk. Minsta lilla bråk blir ångestframkallande. Bördan av att man hela tiden måste ta hämnd är en mycket energikrävande process. Det kan vara svårt att upptäcka detta destruktiva mönster eftersom det kamouflerar sig som föreställningar som alltid ser logiska och bra ut. Genom att kritiskt granska dina föreställningar kan du komma åt roten till det onda. Först då kan du växa och förändra dina mönster. Vi hoppas kanske att vårt nya mönster skall hjälpa oss men det leder istället till smärtsammare upplevelser, utan att du vet om det, än om du bara spelar upp samma förhållande som dina föräldrar hade. Genom att revoltera reagerar du i stället för att handla medvetet. Dessutom grundar du ditt val av tillvaro på vrede vilket skapar spänningar och binder energi.

Den tredje faktorn är dina egna upplevelser och erfarenheter.

Sexlivet i relationen ger dig och din partner möjlighet att på ett annat plan ge uttryck för de grundläggande byggstenarna: uppskattning, uppmärksamhet, omtanke, beröring etc. I en del fall kanske parterna känner en stark sexuell dragningskraft för varandra och struntar i att de inte har någon andlig eller emotionell kontakt.

Testa er relation här

Det kan upplevas som tryggt att ha någon som bekräftar en sexuellt även om man inte är kär. Å andra sidan kan en relation som enbart baseras på den sexuella dimensionen få svårigheter att överleva på sikt. Alla tre dimensioner bör finnas för att en djupare kärlek skall uppstå.

Känner mig rädd och otrygg i relationen, förhållandet

Att känna sig trygg i relationen är en viktig faktor för att relationen skall stå på stabil grund. Om du upplever din partner som otrygg kommer det allvarligt att påverka hur ni mår tillsammans. Om du vuxit upp i en otrygg miljö kan det i en del fall upplevas som otryggt om allt är för lugnt och bra. Du kan du behöva arbeta med dig själv och din historia för att lösa upp knutarna.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

Med andlig gemenskap menas att där finns någon form av djupare samhörighet. Den andliga dimensionen känner vi igen när vi möter en människa där kemin stämmer man känner sig amputerad när han eller hon inte är nära. Begreppet ”soulmates” passar bra in här. Du och din partner lägger märke till samma saker och ibland behövs inte ens ord utan din partner känner av dina behov.

När vi ska göra någonting är det naturligt att vi vill ha vår partner med oavsett om vi går på rockkonsert eller plockar svamp. Att vara nära sin soulmate är det som är viktigast. Vi har heller inga problem att beundra och ge vår partner uppskattning och upplever därigenom oss själva genom den andre. Den djupa samhörigheten är också en helförsäkring mot cyniska kommentarer, respektlöst beteende och onödiga gräl.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

När dina känslor förändrar sig från vitt till svart utan någon som helst anledning ingen otrohet, inga lögner, utan kärleken försvinner bara plötsligt från att ha varit jätte bra så infinner sig en iskyla från den ena parten då blockerar du.
”Varför letar jag alltid efter fel på tjejer, killar”


När allting tycks vara hans eller hennes fel eller som en klient sa: det är klart jag måste kritisera honom, varför har man annars en man?

”Jag litar inte på nån vaken kvinnor eller män”


När du dissar alla partners och sätter dem i samma kategori. ”Män är svin” och ”Kvinnor är alltid otrogna”. När du har dessa starka föreställningar är det mer en regel än undantag att du har dåliga erfarenheter som du lägger över på andra.

”Jag är rädd för att gå in i en relation”


När du skjuter upp alla tankar på att du är värd kärlek idag. Du utgår från att kärlek är något som ska skjutas upp tills vidare. Du skall ta itu med kärleken, när du
skaffat dig en ny lägenhet
har gått ner 10 kilo
fixat en ny bil
har lite mer pengar
har ett bättre jobb

Då ska du börja se dig om efter kärleken. Om du känner igen dig i detta mönster har du omedvetet börjat skapa hinder för dig själv. Du har gjort kärleken till en belöning som du kan få ta del av när du skött dig. Om du har valt att se kärleken som en belöning eller något du förtjänar kommer du att få vänta länge. Sann kärlek till sig själv är inte beroende av villkor. Kärleken finns där oberoende av om vi är goda eller dåliga, starka eller svaga, klarar oss bra eller misslyckas. Många gånger bottnar våra uppskjutanden i att du inte fullbordat den viktigaste kärleksaffären av alla. Den du har med dig själv.

Testa din kärlek här

Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det.

”Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv.”

”Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.”

”Jag är inte värd att älskas”


Du är värd att älskas. Att någon skulle tycka om mig för den jag är utan att kräva något tillbaka känns konstigt. Någon som tycker om dig framstår som en idiot med dåligt omdöme som kan tycka om dig.

”Jag är rädd att förlora mig själv om jag går in i en relation”


Du kan också vara rädd för ansvaret att ta emot kärlek för då måste du samtidigt ge och det är inte säkert att du tror att du kan klara av det, du kan också vara rädd för din sårbarhet och känslan av att förlora kontrollen när du älskar någon annan.

När dessa blockeringar dyker upp och hindrar i kärleken är det viktigt att öppna upp och vara mottaglig och undersöka vad som händer runt omkring dig. Varje gång vi försöker undvika att känna en känsla tappar vi kontakten med oss själva. Tyvärr förlorar du kontakten med dig själv och när du gör det förlorar du också kontakten med andra.

Min partner är okänslig

Den emotionella dimensionen öppnar upp för en känslighet och öppenhet i kommunikationen som är nödvändig för att skapa en djupare relation. Utan bra kommunikation kommer vi inte att kunna skapa vare sig närhet, intimitet eller lösa uppkomna konflikter. Genom att du tillåter dig själv att öppna upp kommunikationen ger du dig själv möjlighet att ge uttryck för dina behov.

Min partner lyssnar inte på mig


Bra kommunikation handlar inte bara om att kunna prata det handlar även om att kunna lyssna, förstå och sätta sig in i din partners situation. Bra kommunikation är smörjmedel i varje välfungerande relation. Många relationer vi ser idag bygger på en annan princip som jag skulle vilja benämna desperationsattraktion. Här uppfylls bara en av de tre dimensionerna.


Du vet inte om du är mogen för att gå in i en relation. Dina vänner befinner sig i relationer eller har gift sig, du är singel, vad är det för fel? Det första du bör fundera på är kanske några av nedanstående frågor.
Vad innebär det att gå in i en relation?
Klarar du av närheten som en relation innebär?
Hur vet du om du är redo?
Vilka minimikrav behöver du för att känna att det är på ”riktigt”?

Det finns några saker som du bör fundera på innan du kastar dig in i ett nytt förhållande.

Min partner har en svår uppväxt och en tung ryggsäck med sig in i relationen


Det är ofrånkomligt att vi inte påverkas av våra tidigare förhållanden både positivt och negativt. Om du upplever att det finns saker som du borde ta tag i, gör det innan du kastar dig in i en relation. Du kanske tror att kärleken löser alla problem och i en del fall kan det säkert vara bättre än terapi, men oftast hinner verkligheten ifatt dig. Kanske inte under förälskelsen men senare. Din kärleksrelation är en kraftig ljuskälla och som alla andra starka ljus kastar den ifrån sig en kraftig skugga. När du står i ljuset av en intim relation, måste du ta hand om dina skuggor. Våra skuggor kallar jag den delen av oss som vi inte vill kännas vid. Den är som ett dolt skafferi där du stuvat undan dina gamla känslor och mönster. Om du känner dig tveksam till att gå in i en relation kanske det är dags att inventera dina skuggor och lära dig leva i samklang med din skugga. Det kan handla om psykisk misshandel, sexuella övergrepp, föräldrarnas skilsmässa, förlusten av ett syskon eller dåliga tidigare rektioner.

Er relation kommer inte att utvecklas längre än vad någon part i relationen kommit med sig själv.

”Jag vågar inte gå in i en relation, har ingen självkänsla och självförtroende”


Om du inte har en någorlunda bra självkänsla och tycker om dig själv kommer både du och din relation att lida skada.

Hur ser du på dig själv?
Hur ser andra på dig?

Att tycka om sig själv är en viktig förutsättning för att bygga en bra relation. Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det. Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv. Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.

Hur får man bättre självkänsla och självförtroende?

Testa din självkänsla, självförtroende


”Jag vet inte vem jag är?”


Om du inte är medveten om dina svagheter och styrkor så kan det vara svårt att gå in i en relation. Har du klart för dig vilka djupare värderingar du har?
Vet du vad du kan leva utan och vad du behöver ha i en relation?
Har du en uppfattning och riktning vart du är på väg i ditt liv?
Vet du dina egna styrkor och svagheter?

”Jag kan inte glömma mitt x”


Om du inte är klar med dina tidigare relationer så finns det risk att du att du kommer ta med dom in i din nya relation. Det är därför viktigt att du rannsakar dig själv och funderar på hur du påverkats av dina tidigare relationer. Om du upptäcker att du tänker negativa tankar eller har beteenden som kommer ur gamla förhållanden stanna upp och fundera på varifrån de kommer och om det verkligen handlar om här och nu.

”Jag vet inte om jag är mogen för en relation?”


Sedan kan det finnas många olika orsaker till att vi går in i en relation och det är inte alltid vi är öppna gentemot vår partner. Jag arbetade med ett par där kvinnan blev chockad efter 8 år då hon tog upp frågan med sin partner om han ville ha barn. Han tittade förvånat på henne han hade aldrig ens hade tänkt tanken. Det slutade med skilsmässa.

Vi väljer ibland partners omedvetet. Vårt omedvetna innehåller våra djupaste önskningar, behov och rädslor. Genom att du utforskar dina egna känslor och behov skapar du bättre förutsättningar för att hitta en partner som kan matcha dina behov. Ett tips kan vara att du går igenom dessa fem steg och inte rusar in i en relation. Därefter kan det vara bra om du tar lite tid på dig och lär känna din partner noggrant, då slipper du överraskningar.

Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll

Kärleksmönster

En av de största myterna av alla är att kommunikation eller mer specifikt hur man hanterar konflikter är en gyllene väg till romantik och en lycklig relation. Just att kommunicera är förmodligen en av de mest spridda vanföreställningarna om att skapa bra relationer men knappast den enda. Det är lätt att svepas med i denna föreställning eftersom den är så populär.
En av de vanligaste strategierna är att prata om aktivt lyssnande. Det finns inom terapin en föreställning om att bara sitta och lyssna. Kan du rädda ditt äktenskap enbart genom att lyssna?

Myt 2 Det finns rätt och felaktiga sätt att driva en relation

Det finns inget rätt sätt för hur man skall vara en perfekt man, god hustru eller hur en perfekt relation är. Om något fungerar för er är det bra men var gärna nyfikna och pröva några av de idéer som jag föreslår. Det kan också vara värt att notera att det finns olika sätt som man kan ge uttryck för sin kärlek. Bara för att din partner inte visar sina känslor på samma sätt som du betyder inte det att han eller hon inte känner för dig.

Myt 3 Kärlek vid första ögonkastet relationslabbet


Problemet är att denna premis är falsk. Denna myten tar fasta på att du kommer veta när du träffat den rätta genom att det känns i hela kroppen. Vi kallar det ”kärlek vid första ögonkastet”, men vi vet också att den rätta kanske inte var den rätta.

Vi vet att det finns mängder av exempel av par som har träffats och de har känt att den här personen skulle jag vilja gifta mig med. Det är inte omöjligt att du hittar din ”soulmate” vid ett första tillfälle men genom att lära känna den rätte mer ger du dig själv möjligheten att slippa upptäcka massa jobbiga överraskningar. Om du lägger din lycka i din partner kan det kan vara förödande. Den bördan är alldeles för stor att lägga hos en partner och dessutom omöjlig att bära. Din partner är bara en människa ingen kärleksmaskin. Du behöver energi från många olika håll, goda vänner, ett mission i livet, bra självkänsla och hälsa.

Den andra utsagan som talar lite grand emot kärlek vid första ögonkastet är att det finns mängder av exempel på människor som inte kom överens överhuvudtaget första gången de träffats men som efter hand upptäckte saker hos varandra som gjorde att de valde att satsa på en relation.

När du fastnar för någon vid första ögonkastet och som verkar perfekt på alla sätt kom ihåg att det är massvis med saker du inte känner till om den personen. Låt inte din känsla ta överhanden.

Myt 4 I en bra relation förekommer inga bråk 

Företrädare för kyrkan har marknadsfört iden om att man aldrig skall höja rösten och att alla konflikter är förödande för relationen. Även om du träffar din soulmate måste du inse att du kommer att träffa en person som i vissa delar inte uppfyller alla krav du ställer. Det jag säger nu är förmodligen något du inte vill höra, men det är inte mindre sant för det, Dan Wile har slagit huvudet på spiken när han säger

När du väljer en partner för en längre relation kommer du alltid att samtidigt välja en antal olösbara problem som du kommer få kämpa med för de kommande tio tjugo eller femtio år.

Din relations framgång kommer därför alltid att stå i direkt proportion till hur väl du lär dig leva med din partners olikheter. Många av de problemen som finns i er relationen har ingen enkel lösning. De problemen finns där eftersom du och din partner är och har olika personligheter och om du förväntar dig att din partner skall tycka samma som dig i alla frågor måste du tvinga din partner att göra våld på sig själv genom att bryta mot sina grundläggande värderingar och föreställningar.

5 Kärlek är en känsla

Visst är det så att äkta kärlek innehåller känslor. Men om kärleken bara är en känsla skulle vi vara offer eftersom de flesta inte vet hur man styr sina känslor. Visst skall ditt liv med din partner innehålla mycket känslor men vi bör lämna Hollywoodschablonen där kärleken beskrivs som en känsla. De flesta av oss älskar romantiska komedier men i verkliga livet är kärleken mer komplicerad än så, filmerna med sina geniala manusförfattare vet precis vilka knappar de skall trycka på för att få oss att känna stämningsfull musik, charmiga skådespelare, exotiska plaster, inte undra på att vi har lätt för att älska kärleken. Det är klart att det hade varit väldigt praktiskt om det räckte med att två människor älskade varandra för att känslan av kärlek skulle bestå.

Själv skulle jag vilja betrakta kärleken som ett förhållningssätt – mer än en lyckokänsla.

Det kan verka lite okänsligt, men det är så det fungerar i vart fall om man vill att kärleken skall fortsätta. Även om ordet ”kärlek” är ett ord i det engelska språket (och i andra indoeuropeiska språk) och råkar vara ett (a) substantiv och (b) singular, så begränsar det vårt tänkande.

Uppfattningen att ”kärlek” är ett substantiv en fast sak som en skottkärra eller en mössa är naturligtvis kopplad till evolutionen och vårt sätt att organisera våra tankar men tyvärr fungerar det inte speciellt väl på det allmänt vetenskapliga området.

Så mycket för ”kärleken” som substantiv.
För mig är kärleken ett verb. Det handlar om att göra saker.
Mitt förslag även om det verkar radikalt är att vi förklarar kärleken som ett förhållningssätt mer än en känsla.

Myt 6 Otrohet leder till skilsmässa

I de flesta fallen är det tvärtom. 80% av skilda män och kvinnor säger att deras äktenskap bröts upp för att de lite efter lite växte isär och förlorade känslan av närhet, eller för att de inte kände sig älskade eller uppskattade. Bara 20 – 27% av paren säger att otrohet var delvis att skylla på. Efterhand som allt fler kvinnor lämnar hemmet ökar kvinnors otrohet drastiskt.

Myt 7 Lika barn leka bäst

Det finns en del psykologer som hävdar att man måste vara lika och ha samma intressen för att kunna bygga en bra relation det stämmer inte riktigt. Självklart måste det finnas vissa gemensamma beröringspunkter om relationen skall fungera. Men hur roligt är det att vakna upp med en kopia av sig själv av motsatta könet?
Det är inget fel på en relation där partnerna inte har samma intressen. Tvinga inte dig själv att göra saker, att engagera dig i fel saker som du inte trivs med, det skapar bara stress och spänningar och kan leda till onödiga konflikter.


I välfungerande relationer har parterna ofta djupare grundläggande värderingar i kombination med att parterna har olika kvalitéer och egenskaper som kompletterar varandra. En partner kanske är väldigt tekniskt lagd medan den andra har kvalitéer som tillför hushållet en känsla av värme och trivsamhet. I en annan relation är en väldigt bra på att planera för framtiden medan den andre är bra på att leva här och nu.

Sammanfattningsvis: Du behöver inte vara lik din partner för att ha en bra relation. Olikheterna kan hjälpa dig att komplettera varandra.

Myt 8 Relationen måste vara bra hela tiden 

Det är en bra idé och det hade naturligtvis varit skönt om det fungerar så i verkligheten men i verkliga livet kommer du uppleva att det finns tidpunkter i relationen då du känner mer och tidpunkter då du känner mindre.

Myt 9 En bra relation kräver sex

Konservativa krafter inom kyrkan har länge sett på människans sexualitet som något som används i fortplantningssyfte.
Se inte på sexualiteten som något som bara består av en fysisk akt. Sexualiteten är också en viktig dimension för att synliggöra de emotionella byggstenarna uppskattning, uppmärksamhet, omtanke och beröring. Att hålla handen ger också fysisk kontakt som kan skapa trygghet och en del av den sexuella dimensionen.

Om du lider av att inte känna dig älskad finns det finns tre viktiga faktorer som kommer att avgöra hur väl din relation fungerar.
”Att inte känna sig älskad som barn”


Förmågan att älska och bygga relationer präglas av vad du lärt dig i din familj. Din familj är din kärleksskola. Som nyfödd har du inget förflutet, inga erfarenheter och inte heller någon uppfattning om ditt eget värde. Som barn tror du automatiskt att du är orsaken till det som händer runt omkring dig. Dina ursprungskänslor blir därför avgörande för kommande relationer. Undan för undan utvecklar vi sedan en allt större avskildhet och egen individualitet. Under de första fem-sex åren formas vår självaktning nästan enbart av våra föräldrar. Allt detta leder fram till hur du kommer att uppfatta dig själv som vuxen och hur du kommer att förhålla dig till din partner i kommande relationer. Denna utvecklingsprocess leder på sikt till att vi måste frigöra oss från familjebanden och möta vår egen ensamhet. När vi kan acceptera att vi är ensamma förstår vi också att vi är unika och att andra också är unika. Det är då dessa blandade känslor möts som vi formar våra relationer.

”Jag fick aldrig kärlek som barn”


Det är därför inte så konstigt att människor som vuxit upp med kränkningar omedvetet förväntar sig att bli blåsta och trampade på. Detta i sin tur kan leda till att de gör dåliga val av partners för att de tycker att de inte förtjänar bättre. Om du vuxit upp i en distanserad och kall miljö där inte känslor är accepterade kan du bli petig, ge upp för tidigt dömande eller dra till dig personer som driver iväg dig.

Å andra sidan om du haft en varm och kärleksfull uppfostran bygger du på din självaktning och din tilltro att du förtjänar att bli behandlad med respekt och respekterad för dina känslor. När man accepterar sig själv finner man sig inte i att andra trampar på en. Den som har en bra självkänsla tror också på andra människors rättigheter och uppmuntrar dem att ha sin egen identitet och uttrycka sig och att känna vad de vill. När du har en bra självkänsla kan du faktiskt tillåta dig själv att vara just den du är. Genom att acceptera dig själv ger du också dig själv möjligheten att acceptera dina partners annorlunda idéer och andra modeller av verkligheten.

”Jag växte inte upp i en kärleksfull familj”

Att dina föräldrar inte är kärleksfulla mot varandra kommer att påverka dig. Detta kan ske på många olika sätt. Antingen genom att du beter dig mot din partner som dina föräldrar betedde sig mot varandra eller som vi önskade att de skulle bete sig. Om din pappa alltid drog sig undan på sitt rum när han och mamma grälade kanske du fortsätter med den strategin. Våra första upplevelser av närhet och smärta har vi tillsammans med våra föräldrar. Dessa polariteter av positiva och negativa upplevelser sätter djupa spår. Tyvärr är det så att de saker vi lär oss genom smärta gör starkare avtryck än positiva erfarenheter.
”Jag är rädd för att bli som min mamma”


Det är därför helt naturligt att du kopierar dina föräldrars sätt att förhålla sig till varandra. Det är inte ovanligt att vi spelar upp samma roller, som vi såg när vi var små. Du kanske väljer rollen som martyr eftersom din pappa betedde sig så. Att vara i samma sinnesstämning som mamma och pappa kan vara viktigare än att vara lycklig för då upplever jag inte min ensamhet så påtagligt. På så sätt lever våra föräldrar omedvetet vidare inom oss, i vårt inre, som vägledande figurer. Om du t ex växer upp i ett familjemönster som uppvisar allvarliga brister när det gäller att ge stöd och kärlek kan du omedvetet återskapa dina föräldrars relation trots att du hatar just dessa drag.
Här kan du läsa mer om självkänsla och självförtroende
Avsaknaden av en stabil och närande uppväxt förklarar därmed vår benägenhet att hamna i relationer som tycks påminna om våra föräldrars. Om föräldrarna varit hårda, och vi inte fått möjlighet att bearbeta vår ilska kan vi få svårt att sluta fred med oss själva. Mot bakgrund av detta är det därför inte ovanligt att det sker en omedveten ”familjisering” i vårt val av partner. Det gör vi genom att skapa fantasibilder i vårt inre som vi sedan projicerar på vår partner. Ibland skapar vi en bild av hur livet borde vara – fyllt av sorg och konflikter – till följd av de hemska händelserna under barndomen. Denna projicering kan visa sig ännu smärtsammare än om du kopierar den typ av relation dina föräldrar hade. Vi kan då fortsätta kampen i vår nuvarande relation för om vi förlorade första ”halvlek” så kan vi åtminstone få vinna andra. En kamp känner vi igen, när vi fortsätter att försöka få någonting att hända trots att möjligheterna att lyckas är små eller obefintliga. Våra vanliga ordspråk återspeglar en medvetenhet om denna kamp.

”Jag gör revolt mot mina föräldrar”

Ett annat mönster kan vara att gå i motsatta riktningen genom att hämnas på våra föräldrar. Istället väljer vi en partner, som går stick i stäv mot våra föräldrars önskemål. Om det varit bråkigt hemma, kan detta ha väckt ångest hos dig. Detta i sin tur medför att vi inte klarar av bråk. Minsta lilla bråk blir ångestframkallande. Bördan av att man hela tiden måste ta hämnd är en mycket energikrävande process. Det kan vara svårt att upptäcka detta destruktiva mönster eftersom det kamouflerar sig som föreställningar som alltid ser logiska och bra ut. Genom att kritiskt granska dina föreställningar kan du komma åt roten till det onda. Först då kan du växa och förändra dina mönster. Vi hoppas kanske att vårt nya mönster skall hjälpa oss men det leder istället till smärtsammare upplevelser, utan att du vet om det, än om du bara spelar upp samma förhållande som dina föräldrar hade. Genom att revoltera reagerar du i stället för att handla medvetet. Dessutom grundar du ditt val av tillvaro på vrede vilket skapar spänningar och binder energi.

Den tredje faktorn är dina egna upplevelser och erfarenheter.

Sexlivet i relationen ger dig och din partner möjlighet att på ett annat plan ge uttryck för de grundläggande byggstenarna: uppskattning, uppmärksamhet, omtanke, beröring etc. I en del fall kanske parterna känner en stark sexuell dragningskraft för varandra och struntar i att de inte har någon andlig eller emotionell kontakt.

Testa er relation här

Det kan upplevas som tryggt att ha någon som bekräftar en sexuellt även om man inte är kär. Å andra sidan kan en relation som enbart baseras på den sexuella dimensionen få svårigheter att överleva på sikt. Alla tre dimensioner bör finnas för att en djupare kärlek skall uppstå.

Känner mig rädd och otrygg i relationen, förhållandet

Att känna sig trygg i relationen är en viktig faktor för att relationen skall stå på stabil grund. Om du upplever din partner som otrygg kommer det allvarligt att påverka hur ni mår tillsammans. Om du vuxit upp i en otrygg miljö kan det i en del fall upplevas som otryggt om allt är för lugnt och bra. Du kan du behöva arbeta med dig själv och din historia för att lösa upp knutarna.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

Med andlig gemenskap menas att där finns någon form av djupare samhörighet. Den andliga dimensionen känner vi igen när vi möter en människa där kemin stämmer man känner sig amputerad när han eller hon inte är nära. Begreppet ”soulmates” passar bra in här. Du och din partner lägger märke till samma saker och ibland behövs inte ens ord utan din partner känner av dina behov.

När vi ska göra någonting är det naturligt att vi vill ha vår partner med oavsett om vi går på rockkonsert eller plockar svamp. Att vara nära sin soulmate är det som är viktigast. Vi har heller inga problem att beundra och ge vår partner uppskattning och upplever därigenom oss själva genom den andre. Den djupa samhörigheten är också en helförsäkring mot cyniska kommentarer, respektlöst beteende och onödiga gräl.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

När dina känslor förändrar sig från vitt till svart utan någon som helst anledning ingen otrohet, inga lögner, utan kärleken försvinner bara plötsligt från att ha varit jätte bra så infinner sig en iskyla från den ena parten då blockerar du.
”Varför letar jag alltid efter fel på tjejer, killar”


När allting tycks vara hans eller hennes fel eller som en klient sa: det är klart jag måste kritisera honom, varför har man annars en man?

”Jag litar inte på nån vaken kvinnor eller män”


När du dissar alla partners och sätter dem i samma kategori. ”Män är svin” och ”Kvinnor är alltid otrogna”. När du har dessa starka föreställningar är det mer en regel än undantag att du har dåliga erfarenheter som du lägger över på andra.

”Jag är rädd för att gå in i en relation”


När du skjuter upp alla tankar på att du är värd kärlek idag. Du utgår från att kärlek är något som ska skjutas upp tills vidare. Du skall ta itu med kärleken, när du
skaffat dig en ny lägenhet
har gått ner 10 kilo
fixat en ny bil
har lite mer pengar
har ett bättre jobb

Då ska du börja se dig om efter kärleken. Om du känner igen dig i detta mönster har du omedvetet börjat skapa hinder för dig själv. Du har gjort kärleken till en belöning som du kan få ta del av när du skött dig. Om du har valt att se kärleken som en belöning eller något du förtjänar kommer du att få vänta länge. Sann kärlek till sig själv är inte beroende av villkor. Kärleken finns där oberoende av om vi är goda eller dåliga, starka eller svaga, klarar oss bra eller misslyckas. Många gånger bottnar våra uppskjutanden i att du inte fullbordat den viktigaste kärleksaffären av alla. Den du har med dig själv.

Testa din kärlek här

Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det.

”Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv.”

”Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.”

”Jag är inte värd att älskas”


Du är värd att älskas. Att någon skulle tycka om mig för den jag är utan att kräva något tillbaka känns konstigt. Någon som tycker om dig framstår som en idiot med dåligt omdöme som kan tycka om dig.

”Jag är rädd att förlora mig själv om jag går in i en relation”


Du kan också vara rädd för ansvaret att ta emot kärlek för då måste du samtidigt ge och det är inte säkert att du tror att du kan klara av det, du kan också vara rädd för din sårbarhet och känslan av att förlora kontrollen när du älskar någon annan.

När dessa blockeringar dyker upp och hindrar i kärleken är det viktigt att öppna upp och vara mottaglig och undersöka vad som händer runt omkring dig. Varje gång vi försöker undvika att känna en känsla tappar vi kontakten med oss själva. Tyvärr förlorar du kontakten med dig själv och när du gör det förlorar du också kontakten med andra.

Min partner är okänslig

Den emotionella dimensionen öppnar upp för en känslighet och öppenhet i kommunikationen som är nödvändig för att skapa en djupare relation. Utan bra kommunikation kommer vi inte att kunna skapa vare sig närhet, intimitet eller lösa uppkomna konflikter. Genom att du tillåter dig själv att öppna upp kommunikationen ger du dig själv möjlighet att ge uttryck för dina behov.

Min partner lyssnar inte på mig


Bra kommunikation handlar inte bara om att kunna prata det handlar även om att kunna lyssna, förstå och sätta sig in i din partners situation. Bra kommunikation är smörjmedel i varje välfungerande relation. Många relationer vi ser idag bygger på en annan princip som jag skulle vilja benämna desperationsattraktion. Här uppfylls bara en av de tre dimensionerna.


Du vet inte om du är mogen för att gå in i en relation. Dina vänner befinner sig i relationer eller har gift sig, du är singel, vad är det för fel? Det första du bör fundera på är kanske några av nedanstående frågor.
Vad innebär det att gå in i en relation?
Klarar du av närheten som en relation innebär?
Hur vet du om du är redo?
Vilka minimikrav behöver du för att känna att det är på ”riktigt”?

Det finns några saker som du bör fundera på innan du kastar dig in i ett nytt förhållande.

Min partner har en svår uppväxt och en tung ryggsäck med sig in i relationen


Det är ofrånkomligt att vi inte påverkas av våra tidigare förhållanden både positivt och negativt. Om du upplever att det finns saker som du borde ta tag i, gör det innan du kastar dig in i en relation. Du kanske tror att kärleken löser alla problem och i en del fall kan det säkert vara bättre än terapi, men oftast hinner verkligheten ifatt dig. Kanske inte under förälskelsen men senare. Din kärleksrelation är en kraftig ljuskälla och som alla andra starka ljus kastar den ifrån sig en kraftig skugga. När du står i ljuset av en intim relation, måste du ta hand om dina skuggor. Våra skuggor kallar jag den delen av oss som vi inte vill kännas vid. Den är som ett dolt skafferi där du stuvat undan dina gamla känslor och mönster. Om du känner dig tveksam till att gå in i en relation kanske det är dags att inventera dina skuggor och lära dig leva i samklang med din skugga. Det kan handla om psykisk misshandel, sexuella övergrepp, föräldrarnas skilsmässa, förlusten av ett syskon eller dåliga tidigare rektioner.

Er relation kommer inte att utvecklas längre än vad någon part i relationen kommit med sig själv.

”Jag vågar inte gå in i en relation, har ingen självkänsla och självförtroende”


Om du inte har en någorlunda bra självkänsla och tycker om dig själv kommer både du och din relation att lida skada.

Hur ser du på dig själv?
Hur ser andra på dig?

Att tycka om sig själv är en viktig förutsättning för att bygga en bra relation. Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det. Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv. Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.

Hur får man bättre självkänsla och självförtroende?

Testa din självkänsla, självförtroende


”Jag vet inte vem jag är?”


Om du inte är medveten om dina svagheter och styrkor så kan det vara svårt att gå in i en relation. Har du klart för dig vilka djupare värderingar du har?
Vet du vad du kan leva utan och vad du behöver ha i en relation?
Har du en uppfattning och riktning vart du är på väg i ditt liv?
Vet du dina egna styrkor och svagheter?

”Jag kan inte glömma mitt x”


Om du inte är klar med dina tidigare relationer så finns det risk att du att du kommer ta med dom in i din nya relation. Det är därför viktigt att du rannsakar dig själv och funderar på hur du påverkats av dina tidigare relationer. Om du upptäcker att du tänker negativa tankar eller har beteenden som kommer ur gamla förhållanden stanna upp och fundera på varifrån de kommer och om det verkligen handlar om här och nu.

”Jag vet inte om jag är mogen för en relation?”


Sedan kan det finnas många olika orsaker till att vi går in i en relation och det är inte alltid vi är öppna gentemot vår partner. Jag arbetade med ett par där kvinnan blev chockad efter 8 år då hon tog upp frågan med sin partner om han ville ha barn. Han tittade förvånat på henne han hade aldrig ens hade tänkt tanken. Det slutade med skilsmässa.

Vi väljer ibland partners omedvetet. Vårt omedvetna innehåller våra djupaste önskningar, behov och rädslor. Genom att du utforskar dina egna känslor och behov skapar du bättre förutsättningar för att hitta en partner som kan matcha dina behov. Ett tips kan vara att du går igenom dessa fem steg och inte rusar in i en relation. Därefter kan det vara bra om du tar lite tid på dig och lär känna din partner noggrant, då slipper du överraskningar.

Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll

Dejting

En av de största myterna av alla är att kommunikation eller mer specifikt hur man hanterar konflikter är en gyllene väg till romantik och en lycklig relation. Just att kommunicera är förmodligen en av de mest spridda vanföreställningarna om att skapa bra relationer men knappast den enda. Det är lätt att svepas med i denna föreställning eftersom den är så populär.
En av de vanligaste strategierna är att prata om aktivt lyssnande. Det finns inom terapin en föreställning om att bara sitta och lyssna. Kan du rädda ditt äktenskap enbart genom att lyssna?

Myt 2 Det finns rätt och felaktiga sätt att driva en relation

Det finns inget rätt sätt för hur man skall vara en perfekt man, god hustru eller hur en perfekt relation är. Om något fungerar för er är det bra men var gärna nyfikna och pröva några av de idéer som jag föreslår. Det kan också vara värt att notera att det finns olika sätt som man kan ge uttryck för sin kärlek. Bara för att din partner inte visar sina känslor på samma sätt som du betyder inte det att han eller hon inte känner för dig.

Myt 3 Kärlek vid första ögonkastet relationslabbet


Problemet är att denna premis är falsk. Denna myten tar fasta på att du kommer veta när du träffat den rätta genom att det känns i hela kroppen. Vi kallar det ”kärlek vid första ögonkastet”, men vi vet också att den rätta kanske inte var den rätta.

Vi vet att det finns mängder av exempel av par som har träffats och de har känt att den här personen skulle jag vilja gifta mig med. Det är inte omöjligt att du hittar din ”soulmate” vid ett första tillfälle men genom att lära känna den rätte mer ger du dig själv möjligheten att slippa upptäcka massa jobbiga överraskningar. Om du lägger din lycka i din partner kan det kan vara förödande. Den bördan är alldeles för stor att lägga hos en partner och dessutom omöjlig att bära. Din partner är bara en människa ingen kärleksmaskin. Du behöver energi från många olika håll, goda vänner, ett mission i livet, bra självkänsla och hälsa.

Den andra utsagan som talar lite grand emot kärlek vid första ögonkastet är att det finns mängder av exempel på människor som inte kom överens överhuvudtaget första gången de träffats men som efter hand upptäckte saker hos varandra som gjorde att de valde att satsa på en relation.

När du fastnar för någon vid första ögonkastet och som verkar perfekt på alla sätt kom ihåg att det är massvis med saker du inte känner till om den personen. Låt inte din känsla ta överhanden.

Myt 4 I en bra relation förekommer inga bråk 

Företrädare för kyrkan har marknadsfört iden om att man aldrig skall höja rösten och att alla konflikter är förödande för relationen. Även om du träffar din soulmate måste du inse att du kommer att träffa en person som i vissa delar inte uppfyller alla krav du ställer. Det jag säger nu är förmodligen något du inte vill höra, men det är inte mindre sant för det, Dan Wile har slagit huvudet på spiken när han säger

När du väljer en partner för en längre relation kommer du alltid att samtidigt välja en antal olösbara problem som du kommer få kämpa med för de kommande tio tjugo eller femtio år.

Din relations framgång kommer därför alltid att stå i direkt proportion till hur väl du lär dig leva med din partners olikheter. Många av de problemen som finns i er relationen har ingen enkel lösning. De problemen finns där eftersom du och din partner är och har olika personligheter och om du förväntar dig att din partner skall tycka samma som dig i alla frågor måste du tvinga din partner att göra våld på sig själv genom att bryta mot sina grundläggande värderingar och föreställningar.

5 Kärlek är en känsla

Visst är det så att äkta kärlek innehåller känslor. Men om kärleken bara är en känsla skulle vi vara offer eftersom de flesta inte vet hur man styr sina känslor. Visst skall ditt liv med din partner innehålla mycket känslor men vi bör lämna Hollywoodschablonen där kärleken beskrivs som en känsla. De flesta av oss älskar romantiska komedier men i verkliga livet är kärleken mer komplicerad än så, filmerna med sina geniala manusförfattare vet precis vilka knappar de skall trycka på för att få oss att känna stämningsfull musik, charmiga skådespelare, exotiska plaster, inte undra på att vi har lätt för att älska kärleken. Det är klart att det hade varit väldigt praktiskt om det räckte med att två människor älskade varandra för att känslan av kärlek skulle bestå.

Själv skulle jag vilja betrakta kärleken som ett förhållningssätt – mer än en lyckokänsla.

Det kan verka lite okänsligt, men det är så det fungerar i vart fall om man vill att kärleken skall fortsätta. Även om ordet ”kärlek” är ett ord i det engelska språket (och i andra indoeuropeiska språk) och råkar vara ett (a) substantiv och (b) singular, så begränsar det vårt tänkande.

Uppfattningen att ”kärlek” är ett substantiv en fast sak som en skottkärra eller en mössa är naturligtvis kopplad till evolutionen och vårt sätt att organisera våra tankar men tyvärr fungerar det inte speciellt väl på det allmänt vetenskapliga området.

Så mycket för ”kärleken” som substantiv.
För mig är kärleken ett verb. Det handlar om att göra saker.
Mitt förslag även om det verkar radikalt är att vi förklarar kärleken som ett förhållningssätt mer än en känsla.

Myt 6 Otrohet leder till skilsmässa

I de flesta fallen är det tvärtom. 80% av skilda män och kvinnor säger att deras äktenskap bröts upp för att de lite efter lite växte isär och förlorade känslan av närhet, eller för att de inte kände sig älskade eller uppskattade. Bara 20 – 27% av paren säger att otrohet var delvis att skylla på. Efterhand som allt fler kvinnor lämnar hemmet ökar kvinnors otrohet drastiskt.

Myt 7 Lika barn leka bäst

Det finns en del psykologer som hävdar att man måste vara lika och ha samma intressen för att kunna bygga en bra relation det stämmer inte riktigt. Självklart måste det finnas vissa gemensamma beröringspunkter om relationen skall fungera. Men hur roligt är det att vakna upp med en kopia av sig själv av motsatta könet?
Det är inget fel på en relation där partnerna inte har samma intressen. Tvinga inte dig själv att göra saker, att engagera dig i fel saker som du inte trivs med, det skapar bara stress och spänningar och kan leda till onödiga konflikter.


I välfungerande relationer har parterna ofta djupare grundläggande värderingar i kombination med att parterna har olika kvalitéer och egenskaper som kompletterar varandra. En partner kanske är väldigt tekniskt lagd medan den andra har kvalitéer som tillför hushållet en känsla av värme och trivsamhet. I en annan relation är en väldigt bra på att planera för framtiden medan den andre är bra på att leva här och nu.

Sammanfattningsvis: Du behöver inte vara lik din partner för att ha en bra relation. Olikheterna kan hjälpa dig att komplettera varandra.

Myt 8 Relationen måste vara bra hela tiden 

Det är en bra idé och det hade naturligtvis varit skönt om det fungerar så i verkligheten men i verkliga livet kommer du uppleva att det finns tidpunkter i relationen då du känner mer och tidpunkter då du känner mindre.

Myt 9 En bra relation kräver sex

Konservativa krafter inom kyrkan har länge sett på människans sexualitet som något som används i fortplantningssyfte.
Se inte på sexualiteten som något som bara består av en fysisk akt. Sexualiteten är också en viktig dimension för att synliggöra de emotionella byggstenarna uppskattning, uppmärksamhet, omtanke och beröring. Att hålla handen ger också fysisk kontakt som kan skapa trygghet och en del av den sexuella dimensionen.

Om du lider av att inte känna dig älskad finns det finns tre viktiga faktorer som kommer att avgöra hur väl din relation fungerar.
”Att inte känna sig älskad som barn”


Förmågan att älska och bygga relationer präglas av vad du lärt dig i din familj. Din familj är din kärleksskola. Som nyfödd har du inget förflutet, inga erfarenheter och inte heller någon uppfattning om ditt eget värde. Som barn tror du automatiskt att du är orsaken till det som händer runt omkring dig. Dina ursprungskänslor blir därför avgörande för kommande relationer. Undan för undan utvecklar vi sedan en allt större avskildhet och egen individualitet. Under de första fem-sex åren formas vår självaktning nästan enbart av våra föräldrar. Allt detta leder fram till hur du kommer att uppfatta dig själv som vuxen och hur du kommer att förhålla dig till din partner i kommande relationer. Denna utvecklingsprocess leder på sikt till att vi måste frigöra oss från familjebanden och möta vår egen ensamhet. När vi kan acceptera att vi är ensamma förstår vi också att vi är unika och att andra också är unika. Det är då dessa blandade känslor möts som vi formar våra relationer.

”Jag fick aldrig kärlek som barn”


Det är därför inte så konstigt att människor som vuxit upp med kränkningar omedvetet förväntar sig att bli blåsta och trampade på. Detta i sin tur kan leda till att de gör dåliga val av partners för att de tycker att de inte förtjänar bättre. Om du vuxit upp i en distanserad och kall miljö där inte känslor är accepterade kan du bli petig, ge upp för tidigt dömande eller dra till dig personer som driver iväg dig.

Å andra sidan om du haft en varm och kärleksfull uppfostran bygger du på din självaktning och din tilltro att du förtjänar att bli behandlad med respekt och respekterad för dina känslor. När man accepterar sig själv finner man sig inte i att andra trampar på en. Den som har en bra självkänsla tror också på andra människors rättigheter och uppmuntrar dem att ha sin egen identitet och uttrycka sig och att känna vad de vill. När du har en bra självkänsla kan du faktiskt tillåta dig själv att vara just den du är. Genom att acceptera dig själv ger du också dig själv möjligheten att acceptera dina partners annorlunda idéer och andra modeller av verkligheten.

”Jag växte inte upp i en kärleksfull familj”

Att dina föräldrar inte är kärleksfulla mot varandra kommer att påverka dig. Detta kan ske på många olika sätt. Antingen genom att du beter dig mot din partner som dina föräldrar betedde sig mot varandra eller som vi önskade att de skulle bete sig. Om din pappa alltid drog sig undan på sitt rum när han och mamma grälade kanske du fortsätter med den strategin. Våra första upplevelser av närhet och smärta har vi tillsammans med våra föräldrar. Dessa polariteter av positiva och negativa upplevelser sätter djupa spår. Tyvärr är det så att de saker vi lär oss genom smärta gör starkare avtryck än positiva erfarenheter.
”Jag är rädd för att bli som min mamma”


Det är därför helt naturligt att du kopierar dina föräldrars sätt att förhålla sig till varandra. Det är inte ovanligt att vi spelar upp samma roller, som vi såg när vi var små. Du kanske väljer rollen som martyr eftersom din pappa betedde sig så. Att vara i samma sinnesstämning som mamma och pappa kan vara viktigare än att vara lycklig för då upplever jag inte min ensamhet så påtagligt. På så sätt lever våra föräldrar omedvetet vidare inom oss, i vårt inre, som vägledande figurer. Om du t ex växer upp i ett familjemönster som uppvisar allvarliga brister när det gäller att ge stöd och kärlek kan du omedvetet återskapa dina föräldrars relation trots att du hatar just dessa drag.
Här kan du läsa mer om självkänsla och självförtroende
Avsaknaden av en stabil och närande uppväxt förklarar därmed vår benägenhet att hamna i relationer som tycks påminna om våra föräldrars. Om föräldrarna varit hårda, och vi inte fått möjlighet att bearbeta vår ilska kan vi få svårt att sluta fred med oss själva. Mot bakgrund av detta är det därför inte ovanligt att det sker en omedveten ”familjisering” i vårt val av partner. Det gör vi genom att skapa fantasibilder i vårt inre som vi sedan projicerar på vår partner. Ibland skapar vi en bild av hur livet borde vara – fyllt av sorg och konflikter – till följd av de hemska händelserna under barndomen. Denna projicering kan visa sig ännu smärtsammare än om du kopierar den typ av relation dina föräldrar hade. Vi kan då fortsätta kampen i vår nuvarande relation för om vi förlorade första ”halvlek” så kan vi åtminstone få vinna andra. En kamp känner vi igen, när vi fortsätter att försöka få någonting att hända trots att möjligheterna att lyckas är små eller obefintliga. Våra vanliga ordspråk återspeglar en medvetenhet om denna kamp.

”Jag gör revolt mot mina föräldrar”

Ett annat mönster kan vara att gå i motsatta riktningen genom att hämnas på våra föräldrar. Istället väljer vi en partner, som går stick i stäv mot våra föräldrars önskemål. Om det varit bråkigt hemma, kan detta ha väckt ångest hos dig. Detta i sin tur medför att vi inte klarar av bråk. Minsta lilla bråk blir ångestframkallande. Bördan av att man hela tiden måste ta hämnd är en mycket energikrävande process. Det kan vara svårt att upptäcka detta destruktiva mönster eftersom det kamouflerar sig som föreställningar som alltid ser logiska och bra ut. Genom att kritiskt granska dina föreställningar kan du komma åt roten till det onda. Först då kan du växa och förändra dina mönster. Vi hoppas kanske att vårt nya mönster skall hjälpa oss men det leder istället till smärtsammare upplevelser, utan att du vet om det, än om du bara spelar upp samma förhållande som dina föräldrar hade. Genom att revoltera reagerar du i stället för att handla medvetet. Dessutom grundar du ditt val av tillvaro på vrede vilket skapar spänningar och binder energi.

Den tredje faktorn är dina egna upplevelser och erfarenheter.

Sexlivet i relationen ger dig och din partner möjlighet att på ett annat plan ge uttryck för de grundläggande byggstenarna: uppskattning, uppmärksamhet, omtanke, beröring etc. I en del fall kanske parterna känner en stark sexuell dragningskraft för varandra och struntar i att de inte har någon andlig eller emotionell kontakt.

Testa er relation här

Det kan upplevas som tryggt att ha någon som bekräftar en sexuellt även om man inte är kär. Å andra sidan kan en relation som enbart baseras på den sexuella dimensionen få svårigheter att överleva på sikt. Alla tre dimensioner bör finnas för att en djupare kärlek skall uppstå.

Känner mig rädd och otrygg i relationen, förhållandet

Att känna sig trygg i relationen är en viktig faktor för att relationen skall stå på stabil grund. Om du upplever din partner som otrygg kommer det allvarligt att påverka hur ni mår tillsammans. Om du vuxit upp i en otrygg miljö kan det i en del fall upplevas som otryggt om allt är för lugnt och bra. Du kan du behöva arbeta med dig själv och din historia för att lösa upp knutarna.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

Med andlig gemenskap menas att där finns någon form av djupare samhörighet. Den andliga dimensionen känner vi igen när vi möter en människa där kemin stämmer man känner sig amputerad när han eller hon inte är nära. Begreppet ”soulmates” passar bra in här. Du och din partner lägger märke till samma saker och ibland behövs inte ens ord utan din partner känner av dina behov.

När vi ska göra någonting är det naturligt att vi vill ha vår partner med oavsett om vi går på rockkonsert eller plockar svamp. Att vara nära sin soulmate är det som är viktigast. Vi har heller inga problem att beundra och ge vår partner uppskattning och upplever därigenom oss själva genom den andre. Den djupa samhörigheten är också en helförsäkring mot cyniska kommentarer, respektlöst beteende och onödiga gräl.

Soulmate, tvillingsjälar relationslabbet

När dina känslor förändrar sig från vitt till svart utan någon som helst anledning ingen otrohet, inga lögner, utan kärleken försvinner bara plötsligt från att ha varit jätte bra så infinner sig en iskyla från den ena parten då blockerar du.
”Varför letar jag alltid efter fel på tjejer, killar”


När allting tycks vara hans eller hennes fel eller som en klient sa: det är klart jag måste kritisera honom, varför har man annars en man?

”Jag litar inte på nån vaken kvinnor eller män”


När du dissar alla partners och sätter dem i samma kategori. ”Män är svin” och ”Kvinnor är alltid otrogna”. När du har dessa starka föreställningar är det mer en regel än undantag att du har dåliga erfarenheter som du lägger över på andra.

”Jag är rädd för att gå in i en relation”


När du skjuter upp alla tankar på att du är värd kärlek idag. Du utgår från att kärlek är något som ska skjutas upp tills vidare. Du skall ta itu med kärleken, när du
skaffat dig en ny lägenhet
har gått ner 10 kilo
fixat en ny bil
har lite mer pengar
har ett bättre jobb

Då ska du börja se dig om efter kärleken. Om du känner igen dig i detta mönster har du omedvetet börjat skapa hinder för dig själv. Du har gjort kärleken till en belöning som du kan få ta del av när du skött dig. Om du har valt att se kärleken som en belöning eller något du förtjänar kommer du att få vänta länge. Sann kärlek till sig själv är inte beroende av villkor. Kärleken finns där oberoende av om vi är goda eller dåliga, starka eller svaga, klarar oss bra eller misslyckas. Många gånger bottnar våra uppskjutanden i att du inte fullbordat den viktigaste kärleksaffären av alla. Den du har med dig själv.

Testa din kärlek här

Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det.

”Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv.”

”Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.”

”Jag är inte värd att älskas”


Du är värd att älskas. Att någon skulle tycka om mig för den jag är utan att kräva något tillbaka känns konstigt. Någon som tycker om dig framstår som en idiot med dåligt omdöme som kan tycka om dig.

”Jag är rädd att förlora mig själv om jag går in i en relation”


Du kan också vara rädd för ansvaret att ta emot kärlek för då måste du samtidigt ge och det är inte säkert att du tror att du kan klara av det, du kan också vara rädd för din sårbarhet och känslan av att förlora kontrollen när du älskar någon annan.

När dessa blockeringar dyker upp och hindrar i kärleken är det viktigt att öppna upp och vara mottaglig och undersöka vad som händer runt omkring dig. Varje gång vi försöker undvika att känna en känsla tappar vi kontakten med oss själva. Tyvärr förlorar du kontakten med dig själv och när du gör det förlorar du också kontakten med andra.

Min partner är okänslig

Den emotionella dimensionen öppnar upp för en känslighet och öppenhet i kommunikationen som är nödvändig för att skapa en djupare relation. Utan bra kommunikation kommer vi inte att kunna skapa vare sig närhet, intimitet eller lösa uppkomna konflikter. Genom att du tillåter dig själv att öppna upp kommunikationen ger du dig själv möjlighet att ge uttryck för dina behov.

Min partner lyssnar inte på mig


Bra kommunikation handlar inte bara om att kunna prata det handlar även om att kunna lyssna, förstå och sätta sig in i din partners situation. Bra kommunikation är smörjmedel i varje välfungerande relation. Många relationer vi ser idag bygger på en annan princip som jag skulle vilja benämna desperationsattraktion. Här uppfylls bara en av de tre dimensionerna.


Du vet inte om du är mogen för att gå in i en relation. Dina vänner befinner sig i relationer eller har gift sig, du är singel, vad är det för fel? Det första du bör fundera på är kanske några av nedanstående frågor.
Vad innebär det att gå in i en relation?
Klarar du av närheten som en relation innebär?
Hur vet du om du är redo?
Vilka minimikrav behöver du för att känna att det är på ”riktigt”?

Det finns några saker som du bör fundera på innan du kastar dig in i ett nytt förhållande.

Min partner har en svår uppväxt och en tung ryggsäck med sig in i relationen


Det är ofrånkomligt att vi inte påverkas av våra tidigare förhållanden både positivt och negativt. Om du upplever att det finns saker som du borde ta tag i, gör det innan du kastar dig in i en relation. Du kanske tror att kärleken löser alla problem och i en del fall kan det säkert vara bättre än terapi, men oftast hinner verkligheten ifatt dig. Kanske inte under förälskelsen men senare. Din kärleksrelation är en kraftig ljuskälla och som alla andra starka ljus kastar den ifrån sig en kraftig skugga. När du står i ljuset av en intim relation, måste du ta hand om dina skuggor. Våra skuggor kallar jag den delen av oss som vi inte vill kännas vid. Den är som ett dolt skafferi där du stuvat undan dina gamla känslor och mönster. Om du känner dig tveksam till att gå in i en relation kanske det är dags att inventera dina skuggor och lära dig leva i samklang med din skugga. Det kan handla om psykisk misshandel, sexuella övergrepp, föräldrarnas skilsmässa, förlusten av ett syskon eller dåliga tidigare rektioner.

Er relation kommer inte att utvecklas längre än vad någon part i relationen kommit med sig själv.

”Jag vågar inte gå in i en relation, har ingen självkänsla och självförtroende”


Om du inte har en någorlunda bra självkänsla och tycker om dig själv kommer både du och din relation att lida skada.

Hur ser du på dig själv?
Hur ser andra på dig?

Att tycka om sig själv är en viktig förutsättning för att bygga en bra relation. Du har säkert hört detta till leda, men det är inte mindre sant för det. Du kommer inte att kunna älska andra människor helt och fullt ut förrän du kan älska dig själv. Det finns ingen som förtjänar din kärlek och omtanke bättre än du.

Hur får man bättre självkänsla och självförtroende?

Testa din självkänsla, självförtroende


”Jag vet inte vem jag är?”


Om du inte är medveten om dina svagheter och styrkor så kan det vara svårt att gå in i en relation. Har du klart för dig vilka djupare värderingar du har?
Vet du vad du kan leva utan och vad du behöver ha i en relation?
Har du en uppfattning och riktning vart du är på väg i ditt liv?
Vet du dina egna styrkor och svagheter?

”Jag kan inte glömma mitt x”


Om du inte är klar med dina tidigare relationer så finns det risk att du att du kommer ta med dom in i din nya relation. Det är därför viktigt att du rannsakar dig själv och funderar på hur du påverkats av dina tidigare relationer. Om du upptäcker att du tänker negativa tankar eller har beteenden som kommer ur gamla förhållanden stanna upp och fundera på varifrån de kommer och om det verkligen handlar om här och nu.

”Jag vet inte om jag är mogen för en relation?”


Sedan kan det finnas många olika orsaker till att vi går in i en relation och det är inte alltid vi är öppna gentemot vår partner. Jag arbetade med ett par där kvinnan blev chockad efter 8 år då hon tog upp frågan med sin partner om han ville ha barn. Han tittade förvånat på henne han hade aldrig ens hade tänkt tanken. Det slutade med skilsmässa.

Vi väljer ibland partners omedvetet. Vårt omedvetna innehåller våra djupaste önskningar, behov och rädslor. Genom att du utforskar dina egna känslor och behov skapar du bättre förutsättningar för att hitta en partner som kan matcha dina behov. Ett tips kan vara att du går igenom dessa fem steg och inte rusar in i en relation. Därefter kan det vara bra om du tar lite tid på dig och lär känna din partner noggrant, då slipper du överraskningar.

Jag fick ett mejl härom dagen från en tjej som ville jag skulle skriva lite om hur man ska sortera intrycken efter en dejt. Vad skall man tänka på? Hon hade själv tyvärr hoppat i galen tunna ett antal gånger vilket lett till både trassel och dålig självkänsla.

När du är på en dejt är det naturligt att vara lite nervös. Vi har alla en förhoppningar att hitta den rätte. Nervositeten blandat med vår längtan gör många gånger att vårt omdöme grumlas. Men jag kan garantera dig att allt du kommer få i relationen framöver kommer att synas på dejten om du öppnar ögonen och öronen.

Det innebär inte att du ska agera som en förhörs ledare och ställa 1000 frågor, allt du behöver göra är att lyssna ”med nya öron” på vad som sägs mellan raderna. Det finns naturligtvis saker som är uppenbara som verbala, sexuella och fysiska kränkningar. Men det finns också i varje möte mängder av subtila signaler som går oss förbi.

Nedan följer några frågor du kan reflektera över efter dejten

Redflag 1: Var din dejt jagcentrerad och självupptagen?

Om din dejt pratar om sig själv merparten av tiden och verkar ointresserad av vad som händer i ditt liv är det en risk att din partner är jag-centrerad.

Vad du kan förvänta dig i framtiden
Om din dejt pratar om sig själv och sina egna projekt merparten av tiden finns det risken att den obalansen kommer att fortsätta. Jag-centrering är inget som växer bort av sig själv utan är ett personlighetsdrag. Är personen väldigt självcentrerad kanske det kan finnas inslag av narcissism. Dåliga sociala färdigheter kan människor rätta till, men tyngre drag av narcissism är svårare att bota.

Redflag 2 Var din dejt nyfiken på dig eller var allt annat roligare?
En annan red flag som går hand i hand med föregående redflag är om din dejt har svårt hålla fokus på dig utan verkar mer intresserad av sin telefon eller allt som händer i baren runt er. Människor hämtar energi på olika sätt. En del människor hämtar energi från omgivningen medan andra får energi genom varandra.

Vad du kan förvänta dig i framtiden
Om din dejt har sin uppmärksamhet på andra och annat när ni ses är chansen liten att du någonsin kommer att få uppmärksamhet av den personen, Din dejt är inte helt enkelt  intresserad av din värld utan mer intresserad av allt som händer runt omkring eller sin telefon. Det finns personer som använder sin telefon som en snuttefilt vilket kan vara påfrestande. Om du själv tycker om att sitta med din mobil bredvid din partner kan det kanske fungera, men om vederbörande kontrollerar
sin telefon oavbrutet under dejten är risken stor att det är en djupt
rotad vana som personen har.

Redflag 3 Var din dejt aggresiv eller arrogant?
Det är naturligt att vara lite stressad på en dejt, men om stressen övergår till arrogans eller oförskämdheter mot serveringspersonal eller andra personer som ni stöter på bör du dra öronen åt dig.

Vad du kan förvänta dig i framtiden
Om din dejt har en benägenhet att tappa humöret och bli arrogant mot andra är chansen stor att du kommer råka ut för samma. Om din dejt inte kan skärpa sig när ni träffas de första gångerna är det mer en regel än ett undatag att du kommer få samma behandling framöver.

Redflag 4 Är din dejt kvar i sin förra relation?
Det är naturligt att man pratar om sina tidigare relationer det är inget konstigt med det men om din dejt pratar väldigt mycket om sitt x, inte i negativa termer utan mer undrande över hens beteende. Vara vaksam för då kan det handla om att vederbörande inte är klar med sin förra relation.

Vad du kan förvänta dig i framtiden
Om din dejt inte kan släppa sin före detta bör du vara vaksam. Det kan vara ett tecken på att den före detta fortfarande bor i din dejts hjärta. Var vaksam på att du används som bollplank/terapeut. Då kan det lätt glida över i det som kallas rebound eller en vänskaps relation.

Redflag 5 Har din dejt haft ”otur” i relationer?
Detta mönster påminner om det förra med den skillnaden att din dejt pratar om sin före detta i negativa termer. Det är inte ovanligt att de berättar att deras förra ”Partner var en idiot” men det är inte bara den före detta som är en idot utan hela familjen och släkten.

Vad du kan förvänta dig i framtiden
Om du får denna informationen till dig hur dåligt vederbörande hanterat andra relationer i sitt liv, tacka för kaffet innan du hamnar på den personens lista över misslyckade och oturliga relationer. Detta mönster är lite mer vanligt bland män.

Redflag 6 Var din dejt en missmatcher?
Det finns lite olika typer av missmatchers. Den första varianten har en tendens att automatiskt säga tvärt emot vad du tycker. Det sker automatiskt utan att de märker det själva. Det är precis som dom måste inta en motsatt ståndpunkt.

Den andra varianten är personer som alltid måste ha allting på sitt sätt. De klagar på ”det inte finns handsprit på toaletten”, ”besticken var inte bekväma var för tunga” osv. ”Förstår mig inte på människor som inte kan hålla sina grillgaller rena”.

Vad du kan förvänta dig i framtiden
I början kan detta excentriska verka lite charmigt, men över tiden kan du räkna med att det kommer dra rätt mycket energi att vara nära dem. Lita på din intution oftast kan man känna ett lite obehag som är svårt att ta på men som ändå känns på ett subtilt sätt. Inte sällan blir man trött i deras sällskap. Forskning är tydliga med att par som är flexibla är lyckligare.

Redflag 7 Beroendeproblematik
Om din dejt har svårt att hålla tillbaka suget efter alkohol eller börjar få svårt att gå upprätt och att personligheten förändras är det inte bröllopsklockorna som ringar utan varningsklockorna.

Vad du kan förvänta dig i framtiden
Personen i fråga har förmodligen en djupare beroendeproblematik. Om inte vederbörande kan lägga band på sitt drickande när ni ses i början kommer det inte att bli bättre.

Har du frågor
Skriv info@lovetestnow.com
0708111161
www.lovetestnow.com

Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll
Dragspelsinnehåll