Olika kärleksstilar

Enligt relationspsykologen Hall är det vårt omedvetna sökande efter bekräftelse av vår identitet som avgör vilken partner vi väljer. Han refererar till det som kallas ” äktenskapstycke ”, vilket innebär att vi antingen söker efter någon som är kompatibel oss eller som erbjuder vissa specifika drag som attraherar oss. 

Hall kategoriserar in vårt sätt att förhålla oss i relationer i olika omedvetna mönster. Handlar om kärleksmönster dvs omedvetna kärleksmönster!! 

1. Föräldern och barnet 

Jag har själv sett det bland flera av mina bekanta hur han eller hon förlägger en stor del av sin trygghet utanför sig själv. På ett djupare plan handlar det om osäkerhet och ouppfyllda behov som inte blivit tillfredsställa under barndomen. 

När Jens och Sara träffades hade Sara ett stort behov av stöd och trygghet i sitt liv. Hon behövde någon som hon kunde lita på och någon som inte skulle ge upp på henne i de stunder då hon mådde som sämst. 

Jens tänkte inte ge upp. Han hade träffat kvinnan han ville dela resten av sitt liv med och han ville inget hellre än att finnas där för henne när hon mådde dåligt. När Sara hade svåra återkommande mardrömmar och panikattacker såg Jens till att hjälpa Sara till en terapeut. Det blev nyckeln som öppnade dörren till hennes inre som varit låst i många år. 

2. Master och slaven 

En kusin till den förra typen av relation är master och slavförhållandet. Grundprincipen är att den ena parten lever med föreställningen om att hans karta är den exakta sanna bilden av hur allt fungerar. Mastern är den som bestämmer och slaven får göra vad den blir tillsagd. Istället för att parternas olika kartor flätas i varandra genom kompromisser och diskussioner så rättar sig den ena parten helt och hållet efter den andres spelplan. Konsekvensen av det här blir inte sällan att ena parten som får spela på den främmande spelplanen tappar bort sig själv. Efter år av konstant kritik kanske hon är rädd för att lämna relationen på grund av att hon inte tror att hon ska klara sig själv. 

En master och en slav kan fungera under en tid om den ena parten är osjälvständig och inte van vid att ta hand om sina egna behov. På sikt har relationen svårigheter att överleva då en sund och hälsosam relation inte kan byggas på att den ena parten underordnar sig och blir ett hembiträde istället för en hustru eller partner. 

Innan Sara träffade Jens och innan hon hade börjat i terapi gick hon gång på gång in i destruktiva relationer med män som endast var intresserade av att utnyttja hennes oförmåga att stå upp för sig själv och sina egna känslor. En av dessa män var speciellt mycket för ett master/slav förhållande. Han hjälpte inte till i hushållet över huvudtaget. Han tog inte bort sin egen tallrik eller ens plockade bort sina snorpapper från soffbordet. Han kunde däremot kritisera Sara för på vilket sätt hon plockade in i diskmaskinen eller för att hon inte var snabb nog att hämta kaffet. Hans sexuella behov var också mer värda än hennes. 

3. Räddaren och offret 

Detta mönster har vissa likheter med master/slavrelationen. Den ena parten uppträder som ett hjälplöst offer i ett fientligt universum. Han eller hon väljer att lägga skulden för sin dåliga uppväxt på föräldrar, lärare eller på vem som helst som kan bli föremål för projicering. I samma ögonblick som du gör dig till offer börjar du betrakta hela världen ur det perspektivet. 

Ett utmärkande drag hos människor som betraktar sig som offer är att de undviker att ta på sig ansvar. En förutsättning för att börja må bra är att se sitt eget ansvar. Det innebär att vi är hundraprocentigt ansvariga för allt vi gör. På samma sätt som offret måste börja ta ansvar för sig själv måste räddaren sluta upp med att ta ett överansvar för de uppkomna situationerna. 

I en hälsosam relation finns inga offer 

och inga räddare. Rollerna behövs inte när båda parter är villiga att ta ansvar för att de är orsaken till allt som händer mellan dem. Konflikter uppstår heller inte lika ofta eftersom ingen av parterna spelar räddare eller offer. Tack vare den kraft som sparas genom minskade konflikter får båda parterna möjlighet att växa. 

4. Katten och råttan 

Detta mönster av katt och råttalek kan förekomma under förälskelsen. Parterna växlar inte sällan mellan dessa roller. ”Jag ringer inte, jag väntar lite, nu har han inte ringt”. Det spelas hela tiden ett omedvetet spel. 

I vissa fall fortsätter den här typen av spel hela livet. Spelet blir en förutsättning för relationen och den kan bara överleva så länge ingen kommer i mål. 

Peter och Helenas relation kan beskrivas som ett typiskt katten och råttan förhållande. Deras relation började egentligen med ett bråk då Helena kallade Peter för en idiot när han tog hennes parkeringsplats utanför deras gemensamma arbetsplats. I början av Peter och Helenas förhållande så skickade de små e-mails fram och tillbaka under arbetstid och en dag tog Helena mod till sig och skickade ett e-vykort med en Nalle på som sa ”Tycker om dig”. Peter svarade medvetet inte på ett par dagar, medan Helena bet på naglarna. Sedan överraskade han henne med en invit till middag helgen därpå. 

I denna form av relation finns inte sällan en stark rädsla för intimitet som hänger samman med obearbetade negativa upplevelser i barndomen. 

Peter växte upp med en distanserad och dominant pappa. Varje gång Peter gjorde något som pappan tyckte var bra så fick han mycket beröm och uppskattning för att han var ”En jäkligt redig grabb”. Däremot vid de tillfällen då Peter kände sig liten eller svag och sökte tröst och kärlek hos sin far blev han bortstött med orden ”Sluta kläng nu och gaska upp dig!” 

Erfarenheten från barndomen har resulterat i att Peter har fått svårt för en känslomässig intimitet i ett förhållande. Han gillar att vara i en relation och skulle nog beskrivas som en härlig pojkvän – alltid framåt för äventyr och aldrig sen med beröm eller presenter. Så länge Helena visar honom uppskattning så mår han som en prins, men när hon söker den närmare bekräftelsen i form av mys och långa samtal upplever Peter press och ångest, eftersom han förväntar sig att bli bortstött på samma sätt som han blev när han var liten om han skulle ge uttryck för just de behoven hos sig själv. 

5. Idolen och dyrkaren 

I det här fallet väljer den ena partnern att placera den andra på en piedestal. Det kan finnas flera omedvetna farhågor som spökar i bakgrunden: 

Rädsla

Svartsjuka

Kontrollbehov 

Försvar av känslor av egen otillräcklighet 

Jag jobbade vid ett tillfälle med en klient som behandlade sin fru som en prinsessa. Detta var väldigt uppskattat i början, men efter hand upplevde hon det som jobbigt att leva upp till det som hon trodde var hans krav. 

6. Hunden och katten 

När man är i närheten av ett par som lever i den här typen av förhållande kan man inte förstå varför de är tillsammans över huvud taget. Visst har även harmoniska relationer problem och gräl är bara en sida av kärlekens alla ansikten. Men i det här förhållandet grälas det hela tiden och det är inte ovanligt att personerna kränker varandra med hårda ord. När väl detta mönster har etablerats spinner det ofta iväg i en negativ spiral med hårdare och hårdare ord. Relationen har förvandlats till en krigszon, vilket kan vara ett sätt för parterna att omedvetet undvika närhet. 

Nästan sen första dagen sedan de träffades hade de legat i luven på varandra. I början var det bara kärleksgnabb, men efterhand blev det bara värre och värre. Efter ett och ett halvt år hade den normala samtalstonen förbytts till förolämpningar och anklagelserna flög som pilar i luften och träffade den som var mest sårbar. En fråga blev till en ordergivning och en komplimang hade alltid en undertext av ironi. Påståenden kryddades med sarkasmer. ”Ska du verkligen ha på dig den klänningen ikväll? Fattar du inte hur den framhäver din rumpa?” Ett missförstånd på en fråga kryddades med sarkasm; ”Är du helt dum i huvudet eller?” 

Grälen fortsatte allt som oftast i samma anda fram till dess att ena parten flydde ut ur lägenheten i vredesmod. Att bråka blev blivit legitimt i deras förhållande. 

Om vi vant oss vid en kamp som barn kan det kännas ovant och till och med hotande att ha en hälsosam och fungerande relation. Det är därför inte ovanligt att ett barn som vänjer sig vid emotionellt höga temperaturer och gräl får uppfattningen att det är så som relationer skall vara. De tar med sig detta mönster in i sina nya relationer. 

När jag arbetar med den typen av relationer ställer jag alltid frågan ” när och vad det är som sätter igång grälen, ämnet i sig är ointressant.” Att gemensamt utforska mönstren i våra gräl är ett av de mest konstruktiva steg vi kan ta när det gäller att utveckla vår relation. 

7. Tvillingsjälarna 

Tvillingsjälarna bygger sin relation på en vänskap. De gör saker tillsammans och trivs i varandras sällskap. Inte nog med att de har samma intressen, de ogillar också samma saker. Ibland går det till överdrift. De kan dyka upp på stan i samma silverfärgade träningsoverall med lila revär gåendes hand i hand. Tillsammans kämpar de mot den stora stygga världen utanför och håller allting obehagligt på avstånd från sitt perfekta förhållande. 

När Jens och Sara möttes så fick de en känsla av att de måste ha mötts tidigare, kanske i ett annat liv. Det fanns en omedelbar känsla av samhörighet med ett totalt unisont tänkande och kännande på ett sätt som ingen av dem tidigare upplevt. Detta har sedan hållit i sig. Trots att den spralliga nyförälskelsens tid passerat och trots att de hamnat i svåra situationer då saker och ting känts övermäktiga har de av någon anledning ändå alltid lyckats ta sig tillbaka till den plats där bara de två existerar. En plats där den ibland svåra världen utanför inte kan nå dem. 

8 Parallell singlar 

I denna typ av relation har vuxit fram de senaste decenniet är båda är fullt upptagna med sina karriärer eller saker vid sidan om paret. Egen tid ligger högt på prioriteringslistan. Paret Beckham är nog ett bra exempel.

Olika kärleksstilar
Den traditionella synen på kärlek är att den går igenom olika typer av faser. De flesta konventionella teorier om kärleken menar att den alltid börjar med en romantisk fas där parternas emotionella intensitet och passion är stark, men att den sedan försvinner. Jag tror inte att den enkla beskrivningen alltid kan stå som en modell och motsvara den komplexitet av individuella föreställningar och olika personligheter som möts när kärlek uppstår. Hur kärleken utvecklas i en relation handlar mer, tror jag, om vilken kärleksstil som parterna har än om förutbestämda faser. Den personliga kärleksstilen är kopplad till personliga egenskaper och djupare föreställningar. Jag har valt att dela kärlekstilar i sex olika stilar
• Passion romantik
• Vänskapskärlek
• Spelaren
• Rationell kärlek
• Manisk kärlek
• Osjälvisk kärlek
Ett par som utvecklar kärleksstilen passion romantik har en förmåga att bibehålla uppskattning och omtanken om varandra mer än andra stilar. De har ofta bättre självförtroende medan par som väljer den maniska kärleksstilen har en sämre självkänsla då stilen innebär ett större mått av ägande av varandra. Om två personer är starka i stilen passionerad romantisk kommer passionen att leva vidare även om den kanske inte alltid är kopplad till sexualiteten. Den lever vidare i andra former och projekt. Detta beror på att passion och romantik är delar av parternas personlighet.
Om ett par har olika stilar och inte är medvetna om det kan det leda till återkommande besvikelser. Mina erfarenheter är att relationer där båda parter har samma stil har bättre förutsättningar att skapa varaktiga och djupare relationer.
Många gånger när jag är ute och föreläser kan jag se hur deltagarnas ansikten lyser upp när jag berättar om de olika kärleksstilarna. …
Eftersom vi många gånger har svårt att prata om våra djupare behov försöker vi istället påverka vår partner på olika sätt utan att han eller hon förstår. Detta brukar sällan vara en vinnande väg till en bra relation. Bättre är att bli medveten om varandras kärleksstilar och välja andra vägar att nå fram till varandra.
Passionerad romantisk
Denna stil är passionerad, sensuell och intensiv. Personer som har den här kärleksstilen har en större benägenhet att bli kära vid första ögonkastet. Valet av partner sker ofta genom intuition eller för att kemin stämmer. En person med den här kärleksstilen är också mån om att dela den andres värld. Parterna förväntar sig att relationen är intensiv och ser kärleken som ett uttryck för intimitet. Det finns en djup känsla av samhörighet som skapar en bra kommunikation och gör att konflikter sällan blir liggande. Skillnaden med andra kärleksstilar är att i denna form av kärlek så fortsätter passionen längre eftersom omtanke, romantik, uppmärksamhet och uppskattning finns som en del av deras personligheter.
Den romantiska passionerade stilen ser giftermålet som en förlängning av smekmånaden. Kommunikationen mellan parterna innehåller ofta tilltalsnamn som ”hjärta”. De som föredrar andra stilar kan tycka att par som är passionerade och romantiska är orealistiska och att de lever i en fantasivärld. Fördelen med en sådan här kärleksstil är att deras partner ofta synliggörs. Nackdelen kan vara risken paret kan komma att leva i en fantasivärld.
Spelaren
Players, eller spelare som vi säger på svenska är ofta mer intresserade av kvantitet än kvalitet när det gäller relationer. Spelaren har en förkärlek för att ha kul och han tycker om spänning. Han förväntar sig också ofta att partnern har samma intressen. Kontaktytorna är breda och personer som är alltför ägande upplevs som påfrestande. Sexlivet är utmanande, ofta med ett inslag av äventyr. Konflikter upplevs som jobbiga, eftersom de drar energi och långa djupa diskussioner uppfattas ofta som obekväma. Det är vanligare att män har denna stil än kvinnor.
Vänskapskärlek
Om du känner igen dig i denna stil är du typen som utvecklar kärlek under lång tid. Inte sällan växer denna stil fram efter lång vänskap och utifrån gemensamma värderingar. Om båda parter i en relation har den här kärleksstilen hamnar de sällan i konflikt med varandra eftersom de har samma värderingar. Uttrycket evolution istället för revolution passar bra in på denna stil. Relationen flyter på lugnt och stilla eftersom det finns en solid grund att stå på. Denna grund skapar bra trygghet för att bilda en familj. Om din partner är av denna typ kan du förvänta dig kärlek och stöd snarare än överraskningar och äventyr. Om du delar din partners värderingar och stabilitet kanske du kan ha överseende med att förhållandet inte är så passionerat. Är du en utpräglad känslomänniska som vill kommunicera och dela känslor kan det däremot bli problem.
Praktisk rationell kärlek
Denna stil värdesätter det praktiska och eftersträvar stabilitet före passion. Inte sällan får de praktisk fördelarna styra över de mjuka värdena Frågeställningar som ”bättre om vi bor ihop för att vi sparar pengar på det” eller ”Undrar hur väl han eller hon kommer att passa in i familjen, övervägs noga.
I en relation där det rationella får styra vägs både för och nackdelar innan beslut tas. Många gånger används checklistor som bockas av efter hand.
Förälskelsen sker inte dramatiskt utan eftertänksamt för att inget oförutsett skall inträffa. I relationer där båda parter har den här kärleksstilen diskuteras konflikter på ett lugnt och sansat sätt i syfte att hitta praktiska lösningar och man arbetar gemensamt för att uppfylla de uppsatta målen.
Den här kärleksstilen uppskattar rationellt och logiskt tänkande. Lite elakt skulle man kunna säga att de känner mer med hjärnan än med hjärtat.
Om din partner är av denna typ värdesätter han/hon säkerhet genom att du håller vad du lovar. Slösaktigt spenderande och dålig planering är saker som väcker irritation. Starka känslomässiga utbrott och dramatiska scener upplevs som påfrestande. Sex kan ses som ett sätt att tillhöra, men också som fortplantning. Otrohet är sällan förekommande eftersom det bryter så starkt mot de värderingarna man vill leva upp till. Fördelen med denna typ är tryggheten och deras realistiska förhållningssätt. Nackdelen är bristen på känslor och ibland förmågan att kommunicera på ett djupare plan.
Manisk kärlek
Detta är den kärleksstil som är den mest dramatiska och ägande. Personer med denna stil agerar impulsivt, emotionellt och inte sällan förekommer svartsjuka och stormiga scener. Personerna blir kära fort och impulsivt och många gånger saknas den typ av säkerhet och trygghet som finns hos andra stilar. Personer med denna stil litar inte alltid på att deras partner har starka känslor för dem. De hoppas på det bästa från sin partner, men fruktar det värsta. Dessa förställningar leder ofta till dramatiska uppbrott och svartsjuka. Många gånger verkar personer som använder denna stil ha lite sämre självkänsla. Detta i sin tur medför att de har ett stort behov av beundran och uppskattning. Om din partner är av denna typ kan det vara bra att tänka på följande: Undvik att göra dem misstänksamma, eftersom de då går de in i katastroftänkande. Försök vara stabil och förutsägbar.
Osjälvisk kärlek
När denna stil är som bäst är det kärlek i sin renaste form, helt osjälvisk. Denna form växer ofta efter hand och det är inte ovanligt att personer med denna stil attraheras av personer som behöver dem. Tyvärr är det sällan vi ser en helt hälsosam osjälvisk kärlek utan ofta går den över i det som vi benämner medberoende. Från början syftade termen medberoende på ett mönster som man fann hos människor som levde tillsammans med alkoholister. De medberoende kännetecknas av att de ständigt tar hand om andra på bekostnad av sig själva. Det är inget märkligt med att längta efter att känna sig behövd eller omtyckt. Men om du offrar din egen ärlighet och börjar göra våld på dig själv har det gått för långt.
I en relation där den ena parten har stilen osjälvisk kärlek ikläder sig ofta den personen rollen som räddare och den andre som offer. Det kan se välmenande ut vid en ytlig betraktelse, men det är inget rent äkta ansvar, eftersom det tjänar till att göra den andra maktlös. Vad vi i själva verket gör är att ta bort möjligheterna för vår partner att utvecklas. Ett förhållande som präglas av medberoende skapar nästan alltid rädsla hos den ena parten när den andra parten vill vara för sig själv.
Under ytan av ett medberoende finner vi ofta en liten flicka eller pojke, som lärt sig vara duktig genom att vara andra till lags. En flicka som blev bekräftad för det hon gjorde och inte för den hon var. Om du bygger upp din tillvaro på att folk skall älska dig handlar det inte om kärlek utan om medberoende och definieras som omogen kärlek. Om du har en partner som präglas av stilen osjälvisk kärlek var försiktig med att inte utnyttja deras generösa läggning. Fall inte i fällan att tro att bara för att de är snälla så är de dumma och svaga, det ligger ofta långt ifrån sanningen.