Konflikter

Även i harmoniska relationer finns det problem som måste lösas. Gräl är bara en sida av kärlekens alla ansikten. Att handskas med ilskan och konflikter innebär också att sätta upp gränser vilket leder till trygghet. Efter att ha suttit med många par som tjafsar och bråkar kan jag garantera att flesta bråken inte handlar om toalettlocket är uppe eller nere eller vems tur det är att ta ut soporna. Det är helt andra behov som ligger begravda under dessa konstlade konflikter och som gör dem mycket mer intensiva och smärtfulla än vad de skulle vara.

”Min partner och jag tjafsar och bråkar om småsaker”

När jag arbetar med par blir den viktigaste frågan när och vad som föregår grälet inte vad parterna grälar om. Att gemensamt utforska mönstren i grälet är ett av de mest konstruktiva steg vi kan ta. En del par väljer att stuva undan känslor av smärta och ilska. Om du förtränger de negativa känslorna blockerar vi samtidigt den positiva kraften inom oss. Men grälen har ofta ingenting med vår partner att göra. De beror snarare på att kärleken lockar fram känslor som är så starka att det kan vara svårt att bemästra dom. Fruktan för kärleken är med andra ord alltid blandad med fruktan för vad vi skulle kunna göra mot den andre eller vad den andre skulle kunna göra mot oss. Vår begränsade förmåga att handskas med den positiva kraften gör att vi letar efter något sätt att bestraffa oss själva redan efter att ha fått en liten aning av den kraften.

Det är inte ovanligt att personerna kränker varandra med hårda ord och relationen förvandlas till en krigszon. När vi väl har hakat på är det lätt att vi är fast. Då gäller det att utveckla vår relation.

Tips och råd på hur du och din partner kan sluta bråka


Låt oss titta lite närmare på vad vi kan göra för att hantera ovanstående problem. I en relation byggd på ömsesidigt ansvar siktar du in dig på vad du själv önskar och vad du och din partner vill.

Det du kanske bör fråga dig är: När har vi det jobbigt?, Var det när vi började komma riktigt nära varandra, På vilket sätt medverkade jag till att vi förlorade energi?

Varför handlar allt om maktkamper? Varför behandlar alla män mig illa? Har jag ett eget mönster? Ett mönster här som jag inte har upptäckt? Är jag villig att ta risken att bli ensam för att göra slut? För att komma tillrätta med dina mönster behöver du komma i kontakt med ursprungskänslan som du upplevde den. Du måste frigöra den energi som blivit instängd inuti din kropp. Detta kanaliseras genom ilska. Många gånger ligger gamla oförrätter begravda under ytan.


I ett gräl blir frågan:

Hur har jag burit mig åt för att ge upphov till den här konflikten?
Hur kan jag ge och ta emot mer positiv kraft?

”Jag och min partner bråkar och diskuterar om samma saker hela tiden”

Varför gör han eller hon detta mot mig?
Varför är han eller hon inte trevligare?

Det finns djupare gömda problem som ger näring åt konflikter och gör dem mycket mer intensiva och smärtfulla än de annars skulle vara.
När du väl förstår detta, kommer du vara redo att acceptera den mest förvånande fakta om relationen. De flesta djupare gräl och bråk saknar en perfekt lösning.
Jag upphör aldrig att förvånas att par tycks bli så förvånade att samma gamla problem kommer upp åter och åter igen. Om du känner att du känner igen dig kan det var bra att dra öronen åt sig. Troligtvis sitter ni fast i ett djupare mönster.

Det beror på att de flesta tunga diskussioner i en relation handlar om att parterna har olika värderingar, olika livsstil, personlighetskartan är inte verkligheten. Den enda nyttan med att bråka om dessa olikheter, är att de lyckas med att slösa tid och förstöra sin relation.

Testa era olikheter i relationen

En gemensam genomgång kommer på sikt att bidra till att förbättra förhållandet men också kasta ett ljus över barndomens psykologiska villkor. När det gäller själva maktkampen kan analysen fylla en viktig funktion. Den avslöjar de verkliga motiven i denna kamp. Detta avslöjande eliminerar inte motiven men det kan skapa bättre förutsättningar för att kampen utkämpas på sitt eget område istället för att överföras till ovidkommande frågor.

När handlingar och röstläge är allt annat än kärleksfulla måste vi försöka gå bortom ord och tonfall och försöka förstå vad som ligger bakom. Då finns det en chans att ni kan mötas. De flesta gräl startar på grund av att parterna har olika åsikter, men med tålamod och lite bättre kunskaper i kommunikation kommer man kunna reducera antalet konflikter eller hitta vettiga kompromisser. Eller så snart ett problem upphör dyker ett annat upp, då finns där ofta saker under ytan som vi inte ser. Här är några vanliga anledningar.

I en del relationer kan grälen spela en viktig roll för intimitet. Längtan efter att förenas i en känsla leder parterna till att gräla det kanske är det enda sättet att få känna att de har likadana känslor. Det kan också öka spänningen i relation eller vara ett sätt att få uppmärksamhet. Argumenterande kan vara värt smärtan för glädjen att det skall kunna bli bättre, och närparterna gör upp får de bevisa att de verkligen älskar varandra.

När vi överreagerar är vi i kontakt med våra känslor, men oftast är det dock inte den primära känslan. Ofta stimuleras dessa överreaktioner av någonting vi känner igen från vår uppväxt. När detta inträffar framkallar det omedvetna samma känsla som vi hade när vi upplevde den ursprungliga händelsen (avtrycket).

partner ställer till med scener gör ingenting


Det är heller inte ovanligt att du kan känna samma smärta som du ursprungligen upplevde. Personer som blivit orättvist behandlade och tillfälligt förlorat sitt somantiska själv reagerar ofta starkt och långt innan faran dykt upp. Deras omedvetna har redan tryckt på larmknappen för varningsklockorna.

Gör ett kärlekstest här

Visst kan det kännas skönt för stunden att skrika ut sin vrede men vi förlorar då möjligheten att komma i kontakt med de underliggande känslorna som t ex övergivenhet, smärta eller sorg.

 

Precis som vi kan reagera för starkt så finns det personer som reagerar för svagt. Vi väljer då att skydda oss genom att stänga av våra känslor. Vi inbillar oss kanske att vi kan stänga av våra känslor, men tids nog när pressen blir för stor kommer vi att reagera med ilska istället.

Är du och din parter olika testa er relation här

Den som har valt att stänga av sina känslor söker ofta efter en partner som har förmågan att ge en varm och kärleksfull omvårdnad och som själv nöjer sig med att få lite tillbaka. En annan strategi som är effektiv för att skydda oss gentemot verkligheten är att förneka att vi har några känslor eller undvika dem helt.

Jag upphör aldrig att förvånas över att par inte blir förvånade över att samma gamla problem dyker upp om och om igen. Om du känner igen dig kan det vara bra att dra öronen åt sig. Par kämpar år ut och år in för att försöka förändra sin partners hjärna men jag har nyheter åt dem: Det är sällan det fungerar. I de flesta fall beror deras meningsskiljaktigheter på djupt skilda värderingar och föreställningar. Du kanske är av uppfattningen att du och din partners situation är unik. Jag är ledsen att säga, att alla gräl oavsett innehåll kan delas in i två huvudkategorier: Antingen är de av praktisk karaktär och går att lösa, eller så ligger de på en djupare nivå av värderingar och föreställningar vilket innebär att de kommer att leva kvar i relationen för evigt i en eller annan form om ni inte gör något åt dem. Det finns massvis av psykologer och terapeuter som säger att ni måste lösa merparten av era problem för att relationen skall fungera. Tyvärr vet dom inte vad dom pratar om

När du väl förstår detta, kommer ni vara redo att acceptera de mest förvånande fakta om relationen. De flesta djupare gräl och bråk saknar en perfekt lösning.

Det beror på att de flesta tunga gräl handlar om att ni har olika värderingar och föreställningar. Närmare bestämt ca två tredjedelar av våra konflikter inom äktenskaps och relationer tillhör denna kategori. Den enda nyttan med att bråka om dessa olikheter är att ni lyckas med att slösa tid på att förstöra er relation. Om du och din partner upplever att ni har svårt att skilja på vad som är lösbart och icke lösbart kan det vara bra att identifiera följande: Det är att det som är olösligt som många gånger upplevs som mer smärtsamt. Det beror på att diskussionerna kring ett lösbart problem ofta handlar om en särskild situation eller beteende.

De ni måste inse är att när det gäller perceptuella problem så är de olösliga då ingen äger sanningen. Det finns ingen absolut sanning bara två subjektiva kartor.

När du och din partner väl har identifierat och definierat era problem, kommer ni att kunna resonera om problemet på ett annat sätt. I relationer som saknar bra kommunikation blir olösliga problem det som till sist tar död på relationen. Istället för att lösa problemet en gång för alla kommer ni att cementera fast problemet i relationen genom att ha samma konversation om och om igen.

Om du har svårt att sätta gränser har du förmodligen intagit rollen som givare kommer du ha en enorm nytta av de närmaste sidorna. I den här artikeln om gränssättning förser vi dig med modeller och verktyg som medför att du blir bättre på att sätta gränser. Läs den här sessionen noga innan du ger dig ut i den verkliga världen!

”Jag kan inte sätta gränser”

Att sätta gränser

Visst kan det ha varit svårt att stå upp för sig själv. Många av oss hamnar antingen i läget att inte säga något alls eller också hamnar vi på en kollisionskurs som bara gör saken värre. Hur säger man nej till mat utan att såra en annan persons känslor?

” Min partner kör över mig ”

Det första du måste lära dig är att börja tala och tänka i jag form. Då kommer du att ta ansvar för dina känslor på ett helt annat sätt än om du använder du eller man. Genom att du talar i jag form undviker du också att tala negativt om den andra personen: ”Du ställer inte upp tillräckligt”, ”Du förstår inte situationen” osv. När du istället talar utifrån dig själv dvs använder jag form ger du ett tydligare uttryck för dina känslor och undviker att konfrontera din motpart. Detta i sin tur kommer att utveckla din självkänsla genom att du litar på ditt eget omdöme och dina känslor.

Exempel på hur man sätter gränser

Exempel: ”- Du är så jävla elak när du gör dig rolig över min vikt!”
Istället kan du säga: ”- Jag känner mig illa till mods när du gör dig rolig över min vikt.”

Sättet du uttrycker dig på är naturligtvis också viktigt. Om du skrikande levererar budskapet: ”- Jag känner mig illa till mods när du gör dig rolig över min vikt!”, får detta samma konfronterande effekt som när du talar i du form. Vad många inte tänker på, är att en du form omedvetet bjuder in till diskussion.

I en del fall behöver du inte diskutera, utan bara ge uttryck för hur du vill ha det. Om du har en partner som talar om för dig att du inte kan ta andra jobb kan du helt enkelt bara säga: ”Jag ska byta jobb.” Om han eller hon skulle komma tillbaka och vilja diskutera, så diskuterar du inte utan säger bara: ”Jag har bestämt mig för det. Jag ska ta ett nytt jobb.” Vill du förklara, kan du bara säga att det är för ansträngande för din rygg eller att det är för sena kvällar punkt slut.

Visst kan det ha varit svårt att stå upp för sig själv. Många av oss hamnar antingen i läget att inte säga något alls eller också hamnar vi på kollisionskurs som bara gör saken värre. Hur säger man nej utan att såra en annan persons känslor? Det första du måste lära dig är att börja använda jag-budskap. Genom att du använder jag-budskap så tar du ansvar för dina känslor på ett helt annat sätt än när du använder orden du eller man. När du använder jag-budskap så undviker du också att tala negativt om den andra personen, så som du gör när du säger: ”du ställer inte upp tillräckligt, du förstår inte situationen”. När du använder jag-budskap samtidigt som du ger uttryck för dina känslor så undviker du att konfrontera motparten. Detta i sin tur kommer att förbättra din självaktning genom att du litar på ditt eget omdöme och dina känslor.

Exempel
Istället för ”du är så jävla elak när du gör dig rolig över min vikt”, så kan du säga ”jag känner mig illa till mods när du gör dig rolig över min vikt”.

Vad många inte tänker på är att du-budskap omedvetet bjuder in till en diskussion.

Sättet du uttrycker dig på är naturligtvis också viktigt. Om du skrikande levererar budskapet: ”jag känner mig illa till mods när du gör dig rolig över min vikt”, så får detta samma konfronterande effekt som när du talar i du-form.

I en del fall behöver du inte diskutera utan det räcker att du ger uttryck för hur du vill ha det. Om du t.ex. har en partner som talar om för dig att du inte kan ta andra jobb, kan du helt enkelt bara säga: ”jag ska byta jobb”. Om han eller hon skulle komma tillbaka och vilja diskutera, så diskuterar du inte utan säger bara: ”jag har bestämt mig för det, jag ska ta ett nytt jobb”. Vill du förklara kan du bara säga att det är för ansträngande för din rygg eller att det är för sena kvällar men därefter så är det punkt slut.


Vi kan dela in gränssättandet i tre steg;

Steg 1 Inse att en gräns måste sättas

Steg 2 Verbalisera gränsen

Steg 3 Försvara gränsen

Det finns en kommunikationsmodell som heter Nora, som vi lär våra klienter. De berättar att de kunnat förbättra sin kommunikation avsevärt genom att använda Noramodellen.

Now Nuvarande situation.

Outcome Önskat resultat.

Reason Skälet till varför vi önskar ett annat resultat.

Ask Avsluta med påhängd fråga.


Låt mig illustrera med två exempel. Läs hela det första exemplet innan du läser nästa;

Now:

1) När du bara sitter tyst och inte säger något, får du mig att känna mig olustig och otrygg.

2) Idag när du gjorde dig rolig över mina motionsvanor blev jag ledsen

Outcome:

1) Jag skulle vilja att vi kunde ha en klar och tydlig kommunikation istället för att jag ska behöva gissa mig till vad du känner inför olika saker eller

Om vi bortser från de vanligaste städning, pengar och sex så finns det många gånger djupare och gömda problem som ger näring åt konflikter och gör dem mycket mer intensiva och smärtfulla än de annars skulle vara.

bråkar om städningen hela tiden


När du väl förstår detta kommer du vara redo att acceptera det mest förvånande fakta om relationen. De flesta djupare gräl och bråk saknar en perfekt lösning.
Jag upphör aldrig att förvånas över att par tycks bli så förvånade att samma gamla problem kommer upp åter och åter igen. Om du känner att du känner igen dig kan det var bra att dra öronen åt sig. Troligtvis sitter ni fast i ett djupare mönster.

Gör ett test och se vilka olikheter ni har

Det beror på att de flesta tunga diskussioner i en relation handlar om att parterna har olika värderingar, olika livsstil, personlighetskartan är inte verkligheten. Den enda nyttan med att bråka om dessa olikheter är att de lyckas med att slösa tid och förstöra sin relation.

Människors inställningar till pengar varierar oerhört och påverkas i hög grad av hur ni förhåller er till pengar och hur er ekonomiska situation ser ut för tillfället. Det är naturligtvis mycket lättare att ha en avslappnad attityd till pengar när man har gott om dem. På samma sätt som chanserna ökar för att det skall bli gräl när ekonomin är ansträngd.
Vi behöver pengar för att överleva, vi lägger våra pengar på matinköp och hyra för att vi skall ha tak över huvudet. De i sin tur medför att pengar representerar en viktig aspekt för att vi skall känna oss trygga. De finns fyra föreställningar som är vanliga i samband med pengar.

”Min partner kan inte hålla i pengar och är slösaktig med våra pengar”


1. En del personer gillar pengar och sätta gärna sprätt på dem. Du tycker att pengar är till för att spenderas på saker som gör oss lyckliga. De tänker inte så mycket på framtiden så pengarna måste rulla nu. Alla klienter som jag träffat som haft stort behov att köpa saker har i de flesta fall ouppfyllda emotionella behov som inte tillfredsställts.

”Min partner är snål och överdrivet ekonomisk med våra pengar”


2. För en annan kategori handlar pengar om säkerhet. Pengar skall man vara återhållsam med de bör spenderas varsamt. Efter att ha spenderat pengarna på det som måste betalas måste man spara pengar för oförutsedda avgifter. Ingen vet hur framtiden ser ut därför är det viktigt att alltid ha pengar för eventuella katastrofer.

”Min partner bryr sig inte om vår, sin ekonomi”

3. Pengar är universellt och finns för att vi skall dela med oss av dem. Pengar delar man med de man älskar och de som har en mindre gynnsam situation. När du konsumerar lägger du hellre pengarna på andra än på dig själv eller till välgörenhet. Att prioritera andra skänker en skön inre känsla.

”Min partner använder pengar som maktmedel för att styra mig”

4. I en del relationer kan pengar bli ett maktmedel. Den ena parten kan ha väsentligt mer inkomster och kan använda sina pengar för att utöva makt. Pengar kan då bli till delar av ett belöningssystem där den ena parten får ta del av pengarna genom presenter eller straffas om hon eller han inte varit snäll eller levt upp till motpartens krav. Pengar kan också fungera som ett plåster när den ena parten ger presenter för att vederbörande betett sig dumt. Om din partner ger dig saker som du aldrig skulle kunna köpa med din egen ekonomi kan glädjen blandas med en känsla av skuld. Ett par jag hörde talas om, där åkte mannen ifråga på tjänsteresa till London. Kvinnan hade veckan innan avresan varit väldigt ledsen och försökt berätta om sina behov utan att få något gensvar. När mannen kom hem hade han dåligt samvete så han hade köpt ett par skor och en väska. Kvinnan blev glad dessvärre fällde han kommentaren: Här får du en liten present för du har ju tyckt så synd om dig själv hela veckan. Den här mannen använde sina pengar som ett maktmedel eftersom han hade väldigt gott om dem hon hade inga. Om din partner kontinuerligt klagar på hur mycket pengar du spenderar kan det handla om att underminera din makt och på ett omedvetet sätt kontrollera dig.

Alla behöver egen tid. Om ni spenderar dygnets 24 timmar med varandra kommer era kärleksbatterier att bli urladdade. De flesta relationer mår bra av att hämta energi utifrån. Många par jag träffar har olika uppfattningar om hur balansen mellan relationstid kontra egen tid skall fördelas vilket ofta leder till återkommande diskussioner och gräl.
Ett par jag arbetade med hade kvinnan väldigt stort behov att träffa sina väninnor det var hennes sätt att hämta energi. Mannen däremot tycket om att var hemma med sin flickvän och spendera tiden tillsammans. Denna konflikt löstes aldrig ingen av dem vägrade ge med sig. Detta resulterade senare i skilsmässa.

Ibland får du acceptera att det kan finnas perioder i ditt liv då du har mindre tid. Det kan handla om att du har barn eller måste ta hand om någon anhörig som är sjuk. Insikten om att din mors lårbenbrott kommer att läka och att du om ett par månader får mer tid kan minska irritationen och hjälpa dig att se framåt.

Citat om tid

Gud var väldigt rättvis när han delade ut tiden, alla har fått 24 timmar.

Vi som arbetar med terapi vet att antalet förfrågningar från par som söker hjälp alltid ökar efter jul och i början av september efter semestern. Längtan att koppla av och hitta tillbaka till varandra efter en stressig period väcker förhoppningar att semestern skall lösa alla relationens problem. Det är därför inte konstigt att många gräl uppstår just under semestrar eller vid långa ledigheter typ julen. De är inte ovanligt att de problemen som dyker upp under semestern många gånger handlar om saker som ligger utanför parternas kontroll. Det kan handla om boendet, bråkiga grannar, dåligt väder men bakom ligger ofta andra tyngre frågor som handlar om ouppfyllda förväntningar. Det är inte konstigt eftersom paren lagt ner både mycket pengar och investerat emotionell energi eftersom förväntningarna på semestern är skyhöga. Om semestern inte går som planerat kan känslorna av besvikelse vara svåra att hantera.
Med dessa stora förhoppningar och förväntningar i bagaget är det inte konstigt att semestrarna inte alltid lever upp till våra önskningar.

”Vi kan inte hålla sams under semestern”

Om ni vill att er semester skall vara lyckad och inte dränera relationen behöver ni sätta er gemensamt och planera för att undvika de farligaste fallgroparna. Det är lätt att tro att du och din partner har samma önskningar men ni kan faktiskt ha mycket olika önskningar om vad semestern skall tillbringas. Om ni vill att er semester skall bli lyckad kan det var bara att sitta ner och diskutera planera så att ni kan undvika de viktigaste fallgroparna.

Börja med att fundera på vad ni båda önskar att få ut av semestern.
En kanske vill titta på kultur, den andra ligga på stranden.
En partner vill gå ut och äta varje kväll den andre vill göra utflykter.
En vill gå på diskotek varje natt och dansa.
Arbeta er fram till en ungefärlig gemensam plan.
Det kan vara en skön aktivitet att planera semestern tillsammans.

Många gånger märker vi att parterna i en relation bråkar om saker som har mycket mer att göra med det förgångna hos en av parterna än vad som händer här och nu. Känslor, bortstötning eller svek under uppväxten kan dra igång känslor här och nu som inte hör hemma i nuet.
Min partner har ingen självinsikt”


Till exempel: kan en partner vars föräldrar har lämnat henne plötsligt i barndomen reagera väldigt starkt när hennes partner skall resa iväg på konferens. Eller en partner som alltid blev tvingad till trädgårdsarbete som straff kan bli vansinnig när partnern blir ombedd att rensa ogräs.

Om det är ett tabu på vissa samtalsämnen som alltid skapar storm behöver du nämna de mer ofta. Om inte så blir de tillslut en tidsinställd bomb.

Vissa saker får jag inte prata om”

Tabu belagda ämnen kan inkludera ett par saker som glömda födelsedagar eller en tid då du känt att din partner inte var där för dig. En klient jag arbetade med där mannen vägrade tro på sin hustru att hon hade varit utsatt sexuella övergrepp från farfars sida.
Ofta är det något som representerar en allvarlig brist i förtroendet såsom en otrohet eller avbrott i troheten. Att gräva ner gamla relationer är OK, men du måste vara säker på att de är döda först.

I en del relationer kan grälen spela en viktig roll för intimiteten. Längtan efter att förenas i en känsla leder parterna till att gräla. Det är kanske det enda sättet att få känna att de har likadana känslor. Det kan också öka spänningen i relation eller vara ett sätt att få uppmärksamhet. Argumenterande kan vara värt smärtan för glädjen att det skall kunna bli bättre, och när parterna gör upp får de bevisa att de verkligen älskar varandra.

Varför skall du lära dig detta tänker du kanske. För att konflikter alltid kommer att uppstå i er relation, det är näst intill oundvikligt. När ni lärt er förhandla på ett professionellt sätt undviker ni också en massa tjafs. När du förhandlar med din partner kom ihåg att det inte är en affärsförhandling. Det beror bland annat på att det finns ett djupare känslomässigt innehåll som inte är lika påtagligt som vid affärsförhandlingar men ännu viktigare är att utgången av förhandlingen kan få livsavgörande följder. Nedan finner du en modell från som vi använder när vi arbetar med par. Modellen arbetar efter en serie steg som naturligtvis är sammanvävda i praktiken. Varje steg är viktigt för att åstadkomma ett bra resultat.

Om du läst vad vi skrivit tidigare minns du kanske att jag skiljer på två typer av problem lösbara och olösbara (perceptuella) problem. Problem som handlar om djupare värderingar, attityder är många gånger del av din partners personlighet och om hon/han skulle ge upp dem skulle relationen förlora så mycket att den förmodligen skulle ta slut. Det vore orimligt att begära att din partner skulle ge upp sin religion eller ta avstånd från sina barn. Det som kan diskuteras och förhandlas är beteenden och beslut. Det går att förhandla om vem som går ut med soporna. Vem som hämtar på dagis. Hur man skall tillbringa semestern. Hur ofta svärföräldrarna skall komma på besök. etc.

Fakta råd och tips om hur man kompromissar

Steg 1 När du kompromissar var i ett bra tillstånd

Många gånger när par hamnar i svåra gräl handlar det om att den ena eller andra partnern är allt för känslomässigt taggad. Det är ingen ide att prata om ni är irriterade eller stressade.

Steg 2 – Identifiera problemet som ni ser det

Många gånger när jag arbetar med par upptäcker jag att de många gånger beskriver sina problem i form av känslor. Det ligger mycket i att när ett problem är klart definierat är mer än hälften vunnet.

Jag vill må bra i min relation
Jag känner mig ensam
Det är inte som förr vi har glidit isär

Dessa känsloyttringar är inte speciellt intressanta och kommer inte att leda någonstans.
För att göra ert problem hanterbart måste tidigare känslouttryck och tankar översättas till handlingar. Denna del av processen innebär att du och din partner gör en noggrann kartläggning av alla faktiska omständigheter som är förenade med problemet. Det gör det möjligt för dig att klart se problemets alla sidor. Det handlar också om att särskilja sådant som du har inflytande över och sådant som du inte kan påverka.
Det spelar ingen roll vilket problem du har eller vilka känslor eller tankar som ligger bakom, de måste alltid översättas till vilka begränsningar det leder fram till.

Det kan underlätta genom att säga problemet är……fyll på med egna ord

Steg 3 Berätta vad du önskar

När ni har identifierat problemet är det dags att klarlägga exakt vad ni vill. Antingen börjar du eller din partner. Bli inte förvånad om du eller din partner känner er lite obekväma med att ge uttryck för vad ni vill ha. Om någon av er vuxit upp i en miljö där era behov inte blivit tillgodosedda har ni förlorat möjligheten att tala om vad du behöver.

Frågor du kan använda när du kompromissar


Varför vill jag ha det och varför det är viktigt?
Hur viktigt är det för mig (strider jag för att ha rätt eller för det som är bra )
För att få det jag vill ha, vad kommer jag själv behöva göra och vad behöver min partner göra?
Om jag får ut det mesta av vad jag önskar hur påverkar det mig positivt/ negativt, hur påverkar det min partner? Hur påverkar det min relation?
Hur kan jag göra det lättare för min partner att säga ja?
Jag kan göra det lättare för min partner genom att…
Jag kan minska det negativa för min partner genom att…
Här fyller du i annan nödvändig information som kan vara till hjälp.

Berätta för din partner vad du önskar för resultat. Skriv gärna ner era önskningar.

Steg 4 Brainstorma

Släpp loss kreativiteten och kom med lika förslag.

Steg 5 En av er kommer med ett förslag till lösning

Älskling vad tror du om att göra på följande sätt?.
Denna lösningen skulle fungera för mig därför att?
Jag tror att den kan fungera för dig för att?

Steg 6 Avsluta förhandlingen/kompromissen med att formulera ett gemensamt mål

Nu är det dags att komma överens. Tänk på nedanstående punkter när ni formulerar ert mål.

”Hur sätter jag upp mål, målformulering?”

Formulera dina mål positiva

Det innebär att du säger vad du vill ha istället för vad du inte vill ha.
Ex: ”Från och med imorgon skall jag behandla min partner lika respektfullt som jag behandlar mina kunder”. Istället för: ”från och med i morgon skall jag sluta vara otrevlig mot min fru.” När du säger vad du inte vill ha, så blir inte målet tydligt. Det är mycket bättre att du specificerar vart du är på väg, även om det kan kännas ovant i början. Genom att du sätter upp positiva mål, blir det ännu lättare för dig att nå dem.

Gör era mål realistiska.

Inte alltför sällan misslyckas många för att målen är för stora. Jag har nämnt det tidigare; allt eller inget- syndromet. Målen skall inte vara för lätta, men inte heller för svåra. I början kan det vara bra med lite lättare mål så att ni kommer igång.

Gör era mål konkreta

Istället för att Från och med måndag skall vi ta hand om varandra , säg:
Från och med måndag så skall vi sitta ner och prata minst 10-15 min efter jobbet hur vi haft det under dagen

Ju mer detaljer du kan specificera, desto enklare är det att mäta målen.

Specificera när ni skall börja.

Ju mer du lära dig koppla dina mål till tiden desto lättare blir det att uppnå dem.
Ju längre ni väntar ju mer glider ni ifrån varandra och desto svårare blir det att börja!

Här är några saker som kan vara bra att tänka på när du sätter upp dina mål:

När skall ni börja med era aktiviteter?
Hur länge skall ni hålla på?
Hur många gånger per vecka?

Ett exempel skulle kunna vara:

Från och med måndag så skall jag och min hustru sluta med alla hårda ord. Minst en gång i veckan skall vi göra något som vi bestämmer gemensamt tex bio, teater eller promenader.
Vi skall pröva detta nu under en månads tid för att sedan göra en utvärdering.
Genom att specificera tiden och boka en fast tid gör ni det lättare för er att skapa nya vanor. Schemalägg hur ni fyller på ert emotionella bankkonto så att det blir lika naturlig som att hämta barnen på dagis.

Se till att ni har de nödvändiga resurserna.

Ibland är det lätt att sätta upp mål men man glömmer att det kan vara svårt att få dem att passa in i verkligheten. Det kan bero på att det krävs pengar för gymkort eller att det kan vara svårt att få barnvakt. Tänk igenom vilka resurser du har som du inte använt dig av fullt ut tidigare.

Är detta etiskt rätt?

Vad det gäller målsättning är det också viktigt att du ger dig möjlighet att ta ställning. Det handlar inte bara om vilket mål som är önskvärt utan också om vilka tänkbara konsekvenser det får negativa såväl som positiva.

När du uppnår det önskade resultatet, är det etiskt rätt?

Exempel:

Nu skall jag bara tänka på mig själv och glömma min familj.

Finns det något mellanläge som är mer etiskt rätt?

Hur kommer ni veta att ni har uppnått era mål?

Den här frågan tar fasta på vad ni kommer att se, höra och känna när ni har uppnått era mål. Den tjänstgör som en kontrollstation på att ni är på rätt väg. För att kunna göra förändringar med er själva måste ni ha en klar bild av vart ni är på väg. Många människor gör upp diffusa planer av vad de vill, utan att specificera vad de kommer att ha som bevis på att de har nått sina mål. De saknar mätinstrument som talar om för dem att de har kommit närmare eller längre bort från det som de bestämt sig för att göra. Genom att klart och tydligt specificera hur ni kommer att veta att ni nått fram till era mål, ger ni själv också möjligheten att få värdefull information när ni är på väg bort från det. Tänk på att feedback varken är bra eller dåligt. Det är bara information, som hjälper er att sätta ut riktningen mot ditt mål.